Kasutusloa taotlus ja kasutusteatis

NB! Palume kasutusloa taotlused/kasutusteatised esitada digitaalselt logides sisse www.ehr.ee keskkonda.

Juhiseid ehitisregistris kasutusloa taotluse või kasutusteatise esitamiseks leiate siit.

Küsimuste tekkimisel on võimalik abi saada ehitisregistri klienditoelt. Telefon: 625 6352, 625 6445 E-post: ehr@mkm.ee

Kasutusloa taotluse/kasutusteatisega nõutavad lisadokumendid tuleb lisada ehitisregistrisse. 

Faili nimi tohib sisaldada tähemärke: 0123456789AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz-_+( ), tühikud ja muud sümbolid on keelatud. Ühe üleslaetava faili maksimaalne lubatud suurus on 300MB. Eelistada lühikesi ja informatiivseid faili nimesid. Maksimaalne lubatud faili nime pikkus on 64 tähemärki.

Ehitusdokumendid peavad olema süstematiseeritud ja kronoloogilises järjekorras ning koos süstematiseeritud või rühmitatud ehitusdokumentide nimekirjaga.

Kuna tulenevalt ehitusseadustikust võib erandjuhul, kui ehitisregistri kaudu esitamine ei ole võimalik, dokumendid esitada ka muul viisil, palume erandjuhtude puhul esitada kogu dokumentatsioon digikandjal (cd, mälupulk) ning lisada põhjendus, miks ehitisregistrile esitamine konkreetsel juhul ei ole võimalik.

Ehitusdokumentidele palume lisada ehitise ülevaatuse akti, mille on digitaalselt allkirjastanud omanikujärelevalvet teostanud isik, ehituse peatöövõtja ja projekteerija.

Ehitise ülevaatuse akt on leitav siit.

 

KASUTUSLOA/KASUTUSTEATISE LISADOKUMENDID

Üksikelamu  nõutavate dokumentide nimekiri on leitav siit.

Korterelamu (sh kahe korteriga elamu ja ridaelamu) ning mitteelamu  nõutavate dokumentide nimekiri on leitav siit.

 

MENETLUSEST ÜLDISELT

NB! TLPA võib (sõltuvalt objektist) nõuda täiendavate ehitusdokumentide esitamist.

 Vajadusel kaasab TLPA läbi ehitisregistri menetlusse asjasse puutuvaid asutusi ja isikuid. Ka ehitise omaniku, kuid taotlust ei ole esitanud omanik (soovitav on võimaluse korral taotlusele/teatisele lisada omaniku kirjalik nõusolek).

Üldjuhul kaasab TLPA menetlusse ka Päästeameti. Päästeametile esitatavate dokumentide info on leitav siit. Täpsemate küsimuste korral soovitame kontakteeruda Päästeameti esindajatega – kontaktid leitavad siit.

 Kasutusloa taotluse läbivaatamise aeg on üldjuhul 30 päeva. Kasutusteatise läbivaatamise aeg on minimaalselt 10 päeva. Kui on vajalik kolmandate asutuste/isikute kaasamine, pikendatakse kasutusteatise menetluse aega 40 päevani. Kui läbivaatamise käigus tekib märkuseid, tagastatakse taotlus läbi ehitisregistri taotlejale märkuste lahendamiseks ning menetlus peatatakse, kuni kõik puudused on täidetud. Märkuseid võib lisanduda tulenevalt eelnevate märkuste täitmisest.

 

ÕIGUSLIKU ALUSETA EHITATUD EHITISTE SEADUSTAMINE

Enne 01.07.2015 õigusliku aluseta püstitatud, laiendatud või ümber ehitatud ehitiste ehitisregistrisse kandmisel lähtutakse ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 28 ja 29. Siit leiad juhised dokumentide esitamiseks

Viimati muudetud: 13.01.2020