Info ja teave geodeesia ja maakorralduse valdkonna tegevuste kohta

 

Kaartide, ruumiandmete ja geoinfosüsteemide info on leitav Tallinna geoportaalis


Viimati muudetud: 15.12.2021