Tallinna kirikurenessanss

Kirik on kujundanud inimese vaimset ja füüsilist keskkonda läbi sajandite. Ka tänapäeva muutuvates linnades vajavad inimesed pidepunkte, mis oleksid jäävad. Kohalike traditsioonide säilimine on oluline nii kogu ühiskonna kui iga üksikisiku edasikestmise seisukohalt. Selleks on vaja traditsioone kaitsta ja hoida.Kirikurenessansi logo.gif

Toetusi saab taotleda Tallinna kodulehel Tallinna Projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi  iseteeninduskeskkonnas. Iseteeninduskeskkonna kasutamiseks leiab juhendi siit. Iseteeninduskeskkonna kasutamisel saab nõu ja tehnilist tuge linnakassa osakonna juhtivspetsialistilt Ülle Kertil telefonil 6404 195 või e-posti aadressil Ylle.Kert@tallinnlv.ee.

Kirikud on tähtis osa Tallinna ajaloolisest arhitektuurist. Tallinna kirikuhooned koos kirikutes asuva kunstivaraga moodustavad unikaalse kultuuripärandi. Eesti on ühinenud "Euroopa arhitektuuripärandi kaitse konventsiooniga", mis rõhutab ka avaliku võimu poolse rahalise toetuse vajadust kohaliku arhitektuuripärandi säilitamiseks ja taastamiseks. Vastavalt Muinsuskaitseseadusele vastutab mälestise säilimise ja korrashoiu eest omanik. Tagamaks varade säilimine ja ohutu kasutamine vajavad meie kirikute kultuuriväärtused süsteemset ning teadlikku lähenemist nii Tallinna linna kui koguduste poolt.

Tallinna kirikurenessansi programm loodi 2001.a ajalooliste ja muinsusväärtuslike pühakodade restaureerimiseks, millega oli väiksemas mahus alustatud juba 2000. aastast. Programmi raames antakse kogudustele toetust muinsuskaitse all olevate kirikute restaureerimiseks ja nende kultuuriväärtuste konserveerimiseks ning kirikute ja nende kultuuriväärtuste tutvustamiseks.

Kirikurenessanss 2000.—2010. aastal

2000.—2010.a restaureeriti kokku 22 kirikut ja neis asuvaid kultuurimälestisi erinevatest konfessioonidest kogu linnas. Tallinna linn panustas neil aastail kirikute restaureerimisse kokku 102 miljonit krooni (ca 6,5 miljonit eurot). Kirikute restaureerimist alustati enamasti fassaadidest. Interjööride restaureerimiseni jõuti vaid Jaani, Rootsi-Mihkli, Nõmme Lunastaja ja Siimeoni kirikutes. Kõige suurema toetuse sai Jaani kirik, mille restaureerimiseks kulus 2005—2010.a kokku 25 miljonit krooni. Oleviste kiriku taastamiseks eraldati 2001—2009.a kokku 19,3 miljonit krooni ja Toomkiriku restaureerimiseks 2000—2009.a 15,7 miljonit krooni. Seoses majanduskriisiga tuli 2011.a Kirikurenessansi programm ajutiselt peatada.

Kirikurenessanss 2016. aastal

2016.a taaskäivitas muinsuskaitse osakond Kirikurenessansi programmi Tallinna Linnaplaneerimise Ametis. 2016.a toimusid kõige suuremas mahus Vanausuliste palvela taastamistööd, millele kulus 67 000 eurot.

Kirikurenessanss 2017. aastal

2017.a sai kirikurenessansi programm sisse suurema hoo ja eelarve kasvas üle 400 000 euro. Kõige suurem töö oli Nõmme Rahu kiriku interjööride taastamine, milleks anti toetust ligi 200 000 eurot. Suure toetuse said ka Kaasani ja Kaarli kirikud. Kirikurenessansi programmist toetatakse ka Eesti Kunstiakadeemia eestvedamisel toimuvat barokiaja suurmeistri Christian Ackermanni uurimisprojekti.

Kirikurenessanss 2018. aastal

2018.a sai suurima toetuse Peeteli kiriku torni ja fassaadide restaureerimine summas ligi 220 000 eurot. Kaasani kiriku fassaadide ja interjööride restaureerimist ning kütte-, elektri- ja ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimist toetati kokku 186 000 euroga. Toetust sai ka Rooma-Katoliku kogudus kiriku interjööride restaureerimiseks (125 000 eurot). Oleviste kogudust toetati kiriku lõunakabeli katuse restaureerimisel ligi 87 000 euroga. Kaarli kirikus lõpetati oreli restaureerimine ja restaureeriti kiriku uksed (toetus 65 000 eurot). Alustati Kopli Nikolai Imetegija kiriku fassaadide restaureerimist ja jätkati ikoonide konserveermist (üle 61 000 euro), lõpetati Vanausuliste palvela restaureerimine (üle 34 000 euro). Pühavaimu kirikus restaureeriti orelit, lühtreid ja ajaloolist maalikogu (üle 31 000 euro). Jaani kiriku tornikiivri tippu paigaldati uus rist ja tehti piksekaitsetöid (üle 28 000 euro). Vanalinna Nikolai Imetegija kirikus restaureeriti torni ning konserveeriti ikonostaasi (ligi 28 000 eurot). Kirikurenessansile eraldati linnaeelarvest kokku üle 914 000 euro. 

Kirikurenessanss 2019. aastal

2019.aasta suurimaks tööks oli Oleviste kiriku torni, tornikiivri alumise osa ja läänefassaadi restaureerimine ning vaateplatvormi rekonstrueerimine. Kirikus konserveeriti ka lõunaportaal ja ligi 40 avariilise elektrisüsteemiga lühtrit. Kogudust toetati kokku ligi 519 000 euroga. Suure toetuse sai ka Kaasani kirik, kus lõpetati interjööride restaureerimine (üle 171 000 euro). Jaani kiriku tornikiivri ja läänefassaadi restaureerimist toetati üle 168 000 euroga). Rooma-Katoliku kirikus restaureeriti peatrepp, aknad ja orelirõdu (üle 75 000 euro). Kaarli kiriku restaureeriti lõunauks ja käärkambri trepp (ligi 60 000 eurot). Pühavaimu kirikus jätkati oreli ja maalikogu restaureerimist ja alustati keskaegse Bernt Notke peaaltari konserveerimis- ja uurimisprogrammi (ligi 49 000 eurot). Koplis lõpetati Nikolai Imetegija kiriku fassaadide restaureerimine (ligi 44 000 eurot). Kirikurenessansi kogumaht küündis ligi 1,1 miljoni euroni. 

Kirikurenessanss 2020. aastal

2020.aastal toetati Kaasani kiriku piirdeaia taastamist ja hooviala korrastamist ning ikooni konserveerimist (189 376 eurot). Jätkati Oleviste koguduse toetamist lõunakabeli restaureerimisel ning restaureerimisprojektide koostamisel (102 943 eurot). Baptisti-koguduse Kalju kiriku katuse ja fassaadide restaureerimist toetati 70 000 euroga. Tallinna Toomkirikut toetati restaureerimise projekteerimiseks vajalike mõõdistustööde tegemisel ja lühtrite restaureerimisels 34 231 euroga. Kopli Nikolai Imetegija kiriku katuse värvimist ja ikoonide konserveerimist toetati 18 040 euroga. Pühavaimu keskaegse altari uurimis- ja konserveerimis-programmile ning maali konserveerimiseks anti toetust 13 150 eurot. 

Tallinna kirikurenessansist toetuse taotlemine

Kirikurenessansi toetuse taotlemine.png

Tallinna kirikurenessansi ülevaade

Kirikurenessansi programmist on toetatud järgmiste kirikute restaureerimist ja sellega seotud töid ning kirikutes asuvate kunstimälestiste ja kultuuriväärtuste konserveerimist:


Mälestise nimetus (mälestise nr)
2020.a         (€) alates     2016.a (€)

Kokku                   (€)

Hoone maht (m3) Hoone mahu kohta (€/m3)

1. Tallinna Oleviste kirik, 13.-19.saj. (1097)

102 943 719 108 2 012 027 46 857 43
2. Tallinna Toomkirik, 13.-19.saj. (1087) 34 231 88 376 1 016 310 28 467 36

3. Jaani kirik (1242)

196 440 954 740 23 410 41

4. Tallinna Peeteli kirik (1195)

218 466 842 502 6 971 121
5. Tallinna Kaasani Jumalaema Sünni kirik, 1721.a., 1749.a. (1078) 189 376 601 968 809 843 1 859 436

6. Tallinna Püha Vaimu kirik, 14.-17.saj. (1196)

13 150 99 278 510 467 8 275 62
7. Püha Siimeoni kirik, 1752-55, 1870 (8470) 39 074 456 870 2 835 161

8. Tallinna Kaarli kirik, 1862-1870.a. (1237)

176 326 428 857 33 890 13

9. Katoliku Peeter-Pauli kirik (1246)   

200 040 259 107 8 975 29

10. Nikolai Imetegija kirik Koplis, 1936. a.(8232)   

18 040 129 711 286 259 813 352

11. Tallinna Vanausuliste palvela (27444)

2 200 134 758 261 591 550 476

12. Issanda Muutmise kirik (1231)

238 270 238 270 8 657 28

13. Tallinna Nikolai kirik, 1820-1827.a. (1248)

65 724 235 678 7 752 30
14. Nõmme Saksa Lunastaja koguduse palvela, 1932, 1936. a. (8848)    17 344 207 210 1 535 135
15. Nõmme Rahu kirik (1249) 198 612 198 612 2014 99

16. Tallinna Uue seegi hooned, 16.-18. saj. (Rootsi-Mihkli kogudus) (1216)   

17 880 181 975 11 992 15
17. Nõmme Ristija Johannese kirik, 1923.a (8240) 171 501 991 173
18. Tallinna Seitsmenda päeva adventistide palvela (1109) 88 093 3 288 27
19. Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Toompea koguduse palvela 63 912 4 664 14
20. Ukraina Kreeka-Katoliku kirik 44 475 560 79
21. Baptistide Kalju-koguduse palvela(1080) 70 000 70 000 70 000 2113 33
22. Tallinna dominiiklaste Püha Katariina kloostri ehitised (1245) 33 932 8 292 4
23. Kõikide Kurbade Rõõmu Jumalaema kirik, 1913.a. (8293) 12 699 461 28
24. Aleksander Nevski peakirik (1102) 7 994 25938 0
25. Tallinna Jaani seegi kirik, 14. saj., 1648. a., 18. saj. (22252)    3 000 3 000 706 4
Kirikute tuletõrjesignalisatsiooni paigaldamine 96 800 96 800
Kokku   429 940 2 976 105 9 492 724 241 865 39

* Varasemate aastate toetuse summades võib olla ebatäpsusi ning kogudustele varem antud toetus võib olla märgitust mõnevõrra suurem.

** Tabelisse on märgitud Tallinna linna tehtud kulutused kirikute restaureerimisse. Kirikute restaureerimisse on vastavalt oma võimalustele aastate jooksul oluliselt panustanud ka kogudused ise.

Kokku (€)

Viimati muudetud: 21.01.2021