Linnamööbel, valgustid, välikohvikute inventar jm

Linnakujunduslike väikevormide, linnamööbli linnaruumi paigutamise ja kujundamise põhimõtete väljatöötamine ning esitatud lahenduste kooskõlastamine.

 

Täiendav info:

- Linnakujunduse peaspetsialist Tairi Tamme-Amjärv

- Linnaplaneerija Olari Kärmas 

Pirita, Nõmme, Kristiine üldplaneeringu miljööaladel ja Kesklinna miljööalade teemaplaneeringu aladel

- Linnaplaneerija Mihkel Kõrvits

Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu miljööaladel ja Lasnamäe linnaosa elamualade üldplaneeringu miljööaladel

 

Õigusaktid:

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS)

 

 

Viimati muudetud: 12.07.2019