Pirita jõeoru maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine

Teemaplaneeringu eesmärk

Pirita jõeoru maastikukaitseala ja selle lähiümbruse puhkevõimaluste väljaarendamine arvestades looduskaitselisi tingimusi.Teemaplaneeringu tulemusel korrastatakse inimeste liikumist Pirita jõeorus ja jõe kallastel ning tagatakse selle kaudu linnametsade, sh looduslike ja poollooduslike koosluste säilimine ja kaitse Pirita jõeoru maastikukaitsealal.

Eesmärgi saavutamiseks määratakse kindlaks:

 1. pikniku-puhkeplatside, spordiradade, kergliiklusteede, ujumiskohtade, sildade, treppide, valgustuse, parklate, paadisildade, telkimise jmt asukohad;
 2. Pirita jõe kallaste kindlustamise ja jõe puhastamise vajadus ning asukohad;
 3. hoonestamise võimalused kaitsealal.
 4.  

  Elektroonilised koond-dokumendid:

   

  1. Teemaplaneeringu algatamine (Tallinna Linnavolikogu otsus)
  2. Teemaplaneeringu lähteülesanne (Tallinna Linnavalitsuse korraldus)
  3. Teemaplaneeringu  keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (Tallinna Tallinna Linnavalitsuse korraldus)
  4. Täiendavat informatsiooni koostamisel oleva teemaplaneeringu "Pirita jõeoru maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine" kohta saab Pirita Linnaosa Valitsuse arhitekti Tiina Paalbergi   käest.

Viimati muudetud: 27.01.2011