Projekteerijale

Juhendmaterjalid detailplaneeringu koostamiseks ja vormistamiseks - valik linke õigusaktidele, millest planeeringute koostamisel ja vormistamisel juhindufa, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud juhendid detailplaneeringu vormistamiseks

Planeeringu koostamisel tehtav koostöö (pdf)

TPR tärk- ja ruumiandmete elektroonilise sisestamise juhend (pdf)

 

 

Viimati muudetud: 05.01.2018