Restaureerimispreemiad

Tallinna Linnaplaneerimise Amet annab igal aastal välja muinsuskaitsepreemiad ja tunnustused parimatele restaureerijatele. Tunnustatakse eeskujulikult restaureeritud hoonete omanikke, projekteerijaid ja ehitajaid ning väärikaid Tallinna muinsuskaitsetegelasi nende pikaaegse panuse eest.

Restaureerimine eeldab omanikelt kannatlikkust, teadmisi ning olulist rahalist panust. See esitab tavapärasest suuremaid nõudmisi ehitajatele ning väljakutseid projekteerijatele ja järelevalvele. Muinsuskaitse all olevat pärandit on Eestis vähe ja seda tuleb kaitsta, hoida ja hooldada võimalikult hästi, et säilitada see tulevastele põlvedele.

Muinsuskaitsepreemiaid ja tunnustusi hakati Tallinna linnas välja andma alates 2005. aastast. Preemiate andmist on korraldanud ühiselt miljööalade ja muinsuskaitsega tegelevad osakonnad.

2005.a nominendid

2006.a nominendid

2007.a nominendid

2008.a nominendid

2009.a nominendid

2010.a nominendid

2011.a nominendid

2012.a nominendid

2013.a nominendid

2014.a nominendid

2015.a nominendid

2016.a nominendid

2017.a nominendid

2018.a nominendid

2019.a nominendid

Viimati muudetud: 30.10.2019