Statistika 2019 II kvartal

Ajavahemikul 01.04.2019 - 30.06.2019 väljastas Tallinna Linnaplaneerimise Amet

Ehituslube 200

Ehitusteatisi  196

Kasutuslube 186

Kasutusteatisi 106

Ettekirjutusi/hoiatusi   10

Viimati muudetud: 08.10.2019