Statistika 2019 kokku

Aastal 2019 menetleti Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolt kokku

Ehituslube          1069

Ehitusteatisi         755

Kasutuslube       1058

Kasutusteatisi      476

Ettekirjutused/hoiatused 60

Detailplaneeringud ja projekteerimistingimused 2019

Viimati muudetud: 12.02.2020