Statistika 2020 IV kvartal

2020 IV kvartalis menetleti Tallinna Linnaplaneerimise Ametis

Ehituslube – 324

Ehitusteatisi – 228

Kasutuslube – 313

Kasutusteatisi – 118

Viimati muudetud: 27.01.2021