Tallinna rohealad

Tallinna rohealade teemaplaneeringut rakendatakse linnaosade üldplaneeringute kaudu:

Vt Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu alusuuringud: http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Pohja-Tallinna-linnaosa-uldplaneering

Viimati muudetud: 23.04.2012