Tallinna tänavavõrk ja kergliiklusteed

Teemaplaneeringut "Tallinna tänavavõrk ja kergliiklusteed" rakendatakse linnaosade üldplaneeringute kaudu.

 

Elektroonilised koond-dokumendid:

 

  1. Teemaplaneeringu algatamine (Tallinna Linnavolikogu otsus)
  2. Teemaplaneeringu lähteülesanne (Tallinna Linnavalitsuse korraldus)
  3. Teemaplaneeringu "Tallinna tänavavõrk ja kergliiklusteed" keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (Tallinna Linnavalitsuse korraldus)

 

Elektroonilised materjalid:

1) Tallinna tänavavõrk ja kergliiklusteed aruanne koopia 13.08.07
2) 
Tallinna tänavavõrk ja kergliiklusteed

Viimati muudetud: 23.04.2012