Projekteerimistingimuste taotluste esitamine

 • Sisene ID-kaardiga riiklikusse ehitisregistrisse ja vali sobiv taotluse vorm.

  Kuhu avaldus esitada

  Juhul kui riiklikus ehitisregistris taotluse esitamine ei ole võimalik, siis palume esitada kogu dokumentatsioon elektrooniliselt aadressil tpr@tallinnlv.ee või paberil Tallinna Linnakantselei teenindusbüroosse (infosaal laud nr 23) Vabaduse väljak 7. Materjalide juurde lisada kaaskiri põhjendusega, miks riiklikule ehitisregistrile taotluse esitamine ei olnud võimalik.

  Tasumine

  Alates 1. juulist 2015 on projekteerimistingimuste menetlemine tasuline. Riigilõiv (25 eurot) projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest tasutakse Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontodele: EE311010220061053015 (AS SEB Pank), viitenumber 5255050050050321; EE532200221035708677 (Swedbank AS), viitenumber 5255050050050321; EE753300333470270001 (Danske Bank A/S Eesti filiaal), viitenumber 5255050050050321; EE481700017001237124 (Nordea Bank AB Eesti filiaal), viitenumber 5255050050050321. Riigiraamatupidamiskohuslane kajastab oma raamatupidamises tehingut tehingupartneri koodiga 112101. Tasumisel märkida selgitusse toimingu nimetus ning täpne aadress.

  Tulemus

  Pärast taotluse digitaalset allkirjastamist riiklikus ehitisregistris edastatakse taotlus automaatselt kohalikule omavalitsusele menetlemiseks. Projekteerimistingimused väljastatakse riiklikus ehitisregistris või taotluses valitud vormis.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Projekteerimistingimusi või projekteerimistingimuste väljastamisest keeldumist on võimalik vaidlustada, esitades Tallinna Linnaplaneerimise Ametile vaide 30 päeva jooksul projekteerimistingimuste väljastamisest arvates või pöörduda kaebusega Tallinna halduskohtusse (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) seaduses sätestatud tähtaegadel ja korras.

 • Osutajad   Osutamiskohad