Tehnorajatised

Tehnorajatised on tehnilised väikevormid, nende kavandamisel ja püstitamisel tuleb arvestada linnaruumilise mõjuga.

 

Täiendav info:

- Linnaplaneerija Olari Kärmas 

Pirita, Nõmme, Kristiine üldplaneeringu miljööaladel ja Kesklinna miljööalade teemaplaneeringu aladel

- Linnaplaneerija Mihkel Kõrvits

Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu miljööaladel ja Lasnamäe linnaosa elamualade üldplaneeringu miljööaladel

 

Õigusaktid:

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS)

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimäärus

 

 

Viimati muudetud: 12.07.2019