Detailplaneeringud

Kontaktid - detailplaneeringute menetluslike küsimuste, sisuküsimuste ja projekteerimistingimustega seotud küsimustega tegelevate ametnike kontaktandmed.

Teenused - detailplaneeringute algatamise taotluste vastuvõtmine ja projekteerimistingimuste menetlus.

Juhendmaterjalid - üldised planeerimisse puutuvad infomaterjalid ja täpsemad  juhendmaterjalid Tallinnas detailplaneeringute koostamiseks.

Planeeringute register -avalik veebirakendus projekteerimistingimuste, ehitusmääruste, ehitusprojektide, detail-, üld-, ja teemaplaneeringute menetlemiseks ning nimetatud menetlustega seotud teabe esitamiseks.

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti detailplaneeringute teated - infosüsteem detailplaneeringute menetluse teadete otsimiseks.

Viimati muudetud: 16.01.2018