Tallinna Linnaplaneerimisameti arhiiv

Lugupeetud arhiivi külastajad!

Enne arhiivi kohapeale minemist veenduge, et teid huvitavad materjale ei leidu Tallinna planeeringute registris.
Planeeringute register sisaldab palju erinevaid jooniseid, mis on kõigile nähtavad.
Detail- ja üldplaneeringud leiate aadressilt tpr.tallinn.ee ning projekteerimistingimused ja ehitusprojektid ehitus.tallinn.ee


Üldandmed:

Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn, Arhiiv863@tallinnlv.ee

Töötajad:

Nimi

Ametinimetus

E-mail

Telefon

Tuba

Eva-Riin Joosti

arhivaar

Eva-Riin.Joosti@tallinnlv.ee

6404259

  112

dokumentide arhiveerimine, säilitamine ja kasutamiseks andmine

Urve Valdoja

arhivaar

Urve.Valdoja@tallinnlv.ee

6404258

  112

dokumentide arhiveerimine, säilitamine ja kasutamiseks andmine

Carmen Koppel

arhivaar

Carmen.Koppel@tallinnlv.ee

6404258

  112

arhiividokumentidest paljundustööde tegemine, arhiivi korrastamine

Helge Heinsalu

arhivaar

Helge.Heinsalu@tallinnlv.ee

 6404259

 112

dokumentide arhiveerimine, säilitamine ja kasutamiseks andmine

       

 

Vastuvõtuajad:

Esmaspäev     14.00 - 17.00
Neljapäev         9.00 - 12.00

Teenindusbüroo väljastab külastajakaarte esmaspäeval kuni 16.45 ja neljapäeval kuni 11.45.

Vastuvõtule soovijail registreeruda infolauas ning täita kohapeal vastav avaldus.

Arhiivis on võimalik tutvuda eelnimetatud töödega paberkandjal ja vajadusel tellida koopiaid. Tellitud koopiad väljastatakse arhiivist järgmisel vastuvõtuajal.

Arhiiviteenuste taotlemine ja hinnakiri

 

 

 

 
Viimati muudetud: 03.03.2021