Tallinna Linnaplaneerimisameti arhiiv

Lugupeetud arhiivi külastajad!

Enne arhiivi kohapeale minemist veenduge, et teid huvitavad materjale ei leidu Tallinna planeeringute registris.
Planeeringute register sisaldab palju erinevaid jooniseid, mis on kõigile nähtavad.
Detail- ja üldplaneeringud leiate aadressilt tpr.tallinn.ee ning projekteerimistingimused ja ehitusprojektid ehitus.tallinn.ee


Üldandmed:

Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn

Töötajad:

Nimi

Ametinimetus

E-mail

Telefon

Tuba

Ivi Tähtsalu

juhataja

Ivi.Tahtsalu@tallinnlv.ee

6404741

95

arhiivi töö korraldamine ja juhtimine, dokumentide arhiveerimine, säilitamine ja  kasutamiseks andmine

Eva-Riin Joosti

arhivaar

Eva-Riin.Joosti@tallinnlv.ee

6404259

112

dokumentide arhiveerimine, säilitamine ja kasutamiseks andmine

Evi Leiten

arhivaar

Evi.Leiten@tallinnlv.ee

6404258

112

dokumentide arhiveerimine, säilitamine ja kasutamiseks andmine

Carmen Koppel

arhivaar

Carmen.Koppel@tallinnlv.ee

6404258

112

arhiividokumentidest paljundustööde tegemine, arhiivi korrastamine

Helge Heinsalu                                      arhivaar

Dokumentide arhiveerimine, säilitamine ja kasutamiseks andmine

Helge.Heinsalu@tallinnlv.ee

 

 

Vastuvõtuajad:

Esmaspäev     14.00 - 18.00
Neljapäev         9.00 - 12.00

Vastuvõtule soovijail registreeruda infolauas ning täita kohapeal vastav avaldus.

Arhiivi avaldus [.doc, 30 KB]

Arhiivis on võimalik tutvuda eelnimetatud töödega paberkandjal ja vajadusel tellida koopiaid. Tellitud koopiad väljastatakse arhiivist järgmisel vastuvõtuajal.

 

Arhiiviteenuste taotlemine ja hinnakiri

 

 

 

 
Viimati muudetud: 15.11.2017