2020/2021. õa 10. klassi vastuvõtt

Seoses eriolukorra kehtestamisega toimub Ehte Humanitaargümnaasiumi 2020/2021. õa 10. klassi vastuvõtt vestluste ja 9. klassi aastahinnete alusel.

Vestluse teemadeks on:

  • õpimotivatsioon,
  • õppesuuna valiku põhjendus,
  • kandidaadi harrastused,
  • eesmärgid ning silmaring. 

10. klassi on plaanis vastu võtta 36 õpilast. 

Avalduste vastuvõtt toimub 10.06 - 11.06. Selleks on vaja täita elektrooniline ankeet

Kandidaadid kutsutakse vestlusele esitatud avalduste alusel. Sõltuvalt olukorrast, toimuvad vestlused koolimajas või videokonverentsi kujul.  

Viimati muudetud: 10.06.2020