Distantsõppe korraldamise kord

Ehte Humanitaargümnaasiumi distantsõppe korraldamise kord 

 1. õppetegevus toimub tunniplaani järgi, algusega kl 9.00;

 2. Kõik järgmise õppepäeva ülesanded kantakse eKooli eelneval õhtul kella 17.00ks eKooli koduste ülesannete alla (kui eKool ei tööta, siis saadetakse e-posti teel);

 3. ülesannete kirjeldused, lingid jms kantakse eKooli koduste ülesannete alla;

 4. juhul, kui aineõpetaja lisab eKooli ülesandeid, mis eeldavad videote, videoloengute jms vaatamist, videokonverentsi, ühiseid digiülesandeid jne, soovitame õpilastel planeerida oma õppeprotsessi hommikusele ajale, vastavalt tunniplaanile, arvestades esimese tunni alguseks kl 9.00;

 5. õpiülesanded võivad olla kavandatud nii tunniks eraldi või teatud ajavahemikuks, sõltuvalt ainest;

 6. põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste tööde esitamise aeg on samal päeval kl 16.00ks, kui õpetaja pole määranud teist aega, 1.-4. klasside õpilaste tööde esitamise aja määrab klassijuhataja;

 7. kui õpilane ei tule ülesannetega toime või ei jõua neid õigeaegselt täita, tuleb pöörduda aineõpetaja poole ning koos leitakse lahendus;

 8. õppeprotsessi korraldamise küsimuste puhul tuleb võtta ühendust aineõpetajatega (kõik kontaktid on kooli kodulehel);

 9. on vaja jälgida aineõpetajate vestluseid eKoolis, kuhu vajadusel kirjutavad aineõpetajaid õpilastele infot;

 10. kõik õpilased alates 3.klassist kasutavad kooli e-posti nimi.perekonnanimi@ehtehg.ee. 1.-2. kl õpilastel on kooli e-post korraldatud vastavalt kokkuleppele klassijuhatajaga;

 11. küsimuste tekkimisel saab pöörduda aineõpetajate, klassijuhatajate või kooli administratsiooni poole;

 12. juhul, kui laps on haigeks jäänud  ning ajutiselt ei saa õppida, saadab  lapsevanem klassijuhatajale eKooli kaudu puudumistõendi; puudumistõendi puudumisel kehtivad õpilase suhtes kõik kooli nõuded täies mahus;

 13. kui laps või keegi teine pereliige on haigestunud viirusesse COVID-19, lapsevanem on kohustatud koheselt sellest teatama klassijuhatajale;

 14. tugipersonali konsultatsioonide saamiseks tuleb pöörduda HEV-koordineerija Ilona Gotovtšikova (ilona.gotovtsikova@ehtehg.ee),  psühholoogi Olga Klink  (olga.klink@ehtehg.ee) ning sotsiaalpedagoogi Irina Maksimenko poole (irina.maksimenko@ehtehg.ee), kes vastavad teie küsimustele või suunavad vajaliku spetsialisti poole; 

 15. eduka distantsõppe korraldamiseks on vajalik pidev õpilaste ja vanemate kontakt aineõpetajate ja klassijuhatajaga, et lahendada küsimusi, anda tagasisidet ning aktiivselt osaleda õppeprotsessis.

Ekooli täitmise ja õpilastele tagasiside andmise kord distantsõppe ajal. 

Distantsõppe korralduse lisa. 

 1. ülesanded lisatakse päevaks, millal toimub tund tunniplaani kohaselt. Kui ülesande täitmiseks on antud mitu päeva, siis ülesande kirjelduse lõpus tuleb lisada selle esitamise tähtaeg;

 2. kui tegemist on pikaajalise ülesandega, siis ülesanded lisatakse eKooli igaks tunniks, kindlasti lisades töö esitamise tähtaeg;

 3. veebinarid lisatakse kalendrisse vähemalt 48 tundi enne tunni toimumist, teade veebinari lingiga lisatakse eKooli koduste ülesannete alla;

 4. õpetaja saadab õpilasele tagasiside e-posti teel saadetud töö kohta kahe tööpäeva jooksul, tagasisideks loetakse hinnet, teadet töö saamisest, töö kommentaari või töö kontrolli tähtaega;

 5. hindamiseks võib kasutada hinnet “A”, mis tähendab “arvestatud”;

 6. kõigile mitterahuldavatele  hinnetele ja “?” lisab õpetaja  kommentaari selle kohta,  mis ülesanne tuleb täita või märgib selle ülesande eKooli lisamise kuupäeva. 

Viimati muudetud: 04.05.2020