Eelkool

Alates 2. maist 2019 avaldused ettevalmistusrühma registreerimiseks palume esitada
elektrooniliselt aadressile anzelika.kahro@ehtehg.ee.
Palume märkida:
• lapse ees- ja perekonnanimi;
• sünniaeg;
• elukoha aadress;
• vanema kontaktandmed (e-mail, telefon).

Koosolek toimub septembrikuu alguses, info kooli kodulehel.

Viimati muudetud: 12.08.2019