Eestikeelne aineõpe

Eestikeelne aineõpe Ehte Humanitaargümnaasiumis:

 • Eesti keel
 • Eesti keel kõnes ja kirjas
 • Eesti kirjandus
 • Ajalugu
 • Ühiskonnaõpetus
 • Inimeseõpetus
 • Geograafia
 • Bioloogia
 • Muusika
 • Kunst
 • Kehaline kasvatus
 • Arvutiõpetus
 • Uurimistööalused
 • Võõrkeel eesti keele abil
Viimati muudetud: 16.07.2019