Eksamite korraldus

Sel õppeaastal 12. kl õpilased sooritavad kaks riigieksamit- eesti keelt teise keelena ja matemaatikat. Samuti sooritatakse koolieksam.

Riigieksamite läbiviimise ajad:

  • Eesti keel teise keelena (kirjalik) – 1. juuni 2020
  • Eesti keel teise keelena (suuline) – 1.-3. juuni 2020
  • Matemaatika (kirjalik) – 5. juuni 2020 

Põhikoolis eksameid ei toimu. Põhikooli lõpetajad lõpetavad kooli aastahinnete alusel.

Viimati muudetud: 05.05.2020