Hoolekogu

Ehte Humanitaargümnaasiumis töötab hoolekogu, mille põhiülesandeks on soodsa õpikeskkonna loomine. Kutsume vanemaid, õpilasi ja õpetajaid aktiivselt osalema selle keskkonna parendamisel. Võtke meiega ühendust oma ideede, ettepanekute, soovituste ja küsimustega, mis puudutavad kõiki koolielu aspekte.

 Hoolekogu peamised tegevusvaldkonnad 2019/2020 õppeaastal on:

 • õpilaste turvalise keskkonna loomine KiVa programmi võimaliku rakendamise raames pikemas perspektiivis;
 • vanemate kaasamine koolielus osalemiseks laiendatud hoolekogu koosseisus;
 • koolilõuna kvaliteedi säilitamine ja parendamine;
 • koostöö kooli administratsiooniga kooli õppekava ja kooli arengukava küsimustes;
 • täiendavate ressursside leidmine erivajadustega lastega töötamiseks;
 • tutvustada õpilastele suitsetamise ja ülekaalulisuse kahjuliku mõju tervisele; aktiivse eluviisi ja õige toitumise populariseerimine.

 Hoolekogu koosseis 2019/2020 õppeaastal:

 • Robert Lim – gümnaasiumi õpilane, ÕE esindaja
 • Peeter Järvelaid – linna esindaja
 • Ilona Gotovtšikova - Ehte Humanitaargümnaasiumi õpetaja
 • Margarita Kislaja  - vilistlane
 • Vladimir Brus – lapsevanem
 • Darja Levantšuk - Ehte Humanitaargümnaasiumi õpetaja
 • Svetlana Petrova – lapsevanem
 • Tatjana Smirnov – lapsevanem
 • Irina Stulova – lapsevanem

 Hoolekogu e-mail: hoolekogu[at]ehtehg.ee

Viimati muudetud: 11.03.2020