Hoolekogu

Ehte Humanitaargümnaasiumis töötab hoolekogu, mille põhiülesandeks on soodsa õpikeskkonna loomine. Kutsume vanemaid, õpilasi ja õpetajaid aktiivselt osalema selle keskkonna parendamisel. Võtke meiega ühendust oma ideede, ettepanekute, soovituste ja küsimustega, mis puudutavad kõiki koolielu aspekte.

 Hoolekogu peamised tegevusvaldkonnad 2018/2019 õppeaastal on:

 • õpilaste turvalise keskkonna loomine KiVa programmi võimaliku rakendamise raames pikemas perspektiivis;
 • vanemate kaasamine koolielus osalemiseks laiendatud hoolekogu koosseisus;
 • koolilõuna kvaliteedi säilitamine ja parendamine;
 • koostöö kooli administratsiooniga kooli õppekava ja kooli arengukava küsimustes;
 • täiendavate ressursside leidmine erivajadustega lastega töötamiseks;
 • tutvustada õpilastele suitsetamise ja ülekaalulisuse kahjuliku mõju tervisele; aktiivse eluviisi ja õige toitumise populariseerimine.

 Hoolekogu koosseis 2018/2019 õppeaastal:

 • Ivan Antonov – gümnaasiumi õpilane, ÕE esindaja
 • Julianna Jurtšenko – Põhja-Tallinna Linnaosavalitsuse esindaja
 • Natalja Kapitonova - Ehte Humanitaargümnaasiumi vôôrkeele õpetaja
 • Margarita Kislaja  - vilistlane, II kooliaste
 • Konstantin Klimov – lapsevanem, I kooliaste
 • Irina Maksimenko -Ehte Humanitaargümnaasiumi sotsiaalpedagoog, õpetaja
 • Svetlana Petrova – lapsevanem, II kooliaste ja gümnaasium
 • Tatjana Smirnov – lapsevanem, II kooliaste; hoolekogu esimees
 • Olesja Tandorf – lapsevanem, III kooliaste

 Hoolekogu e-mail: hoolekogu[at]ehtehg.ee

Viimati muudetud: 17.07.2019