Kooli sisenemise liikumise juhend al. 18.05.2020

NB! Haigussümptomitega õppijad, õpetajad ja töötajad EI TOHI KOOLI TULLA!

Hinnangu tervislikule seisundile annab vajadusel kooliõde, kes annab
haigussümptomitega isikule edasised tegevusjuhised.

  1. Kooli sisenemiseks kasutavad nii kooli töötajad kui ka õpilased peaust.
  2. Sisenemisel desifitseeritakse käed ukse vahetus läheduses oleva desinfitseerimisvahendiga ja õpetajatele jagatakse kindad ja respiraatorid või maskid koos visiiriga. Kooliõde või majandusjuhataja selgitab õpetajatele, kuidas maski või visiiri kanda.
  3. Õpetajal on kohustus kanda respiraatorit või maski koos visiiriga juhul, kui tema tunnis on rohkem kui üks õpilane. Õpilase vihiku parandamisel vms kasutab õpetaja kummikindaid.
  4. Õpilasele on isikukaitsevahendite kasutamine vabatahtlik. Soovi korral võtavad nad isikukaitsevahendid kodust kaasa, kool neid õpilastele ei eralda.
  5. Peale sisenemist liiguvad nii õpetajad kui ka õpilased, mööda 1. korruse koridori kuni vasakpoolse trepini ja liiguvad neile kindlaks määratud korrustele ning edasi klassiruumidesse. Liikumistee on märgistatud.
  6. Üleriided võetakse kaasa õppetööks määratud ruumidesse.
  7. Tualettruume tohib kasutada ainult õppetööks kindlaks määratud korrustel ning kasutada võib ainult neid tualettruume, mille uksel on silt “Avatud”. Tualettruumidesse on paigaldatud kätepesu juhend ja paberkäterätid.
  8. Teistele korrustele ja teistesse ruumidesse minek on KEELATUD.
  9. Koolimajas tuleb järgida ohutusnõuete täitmist. Reegleid tutvustavad õpilastele klassijuhatajad. Samuti paigaldatakse ruumidesse ohutusreeglite väljaprindid.
  10. Õppetöö lõppedes lahkutakse koolimajast kasutades parempoolset treppi, selleks liigutakse teisele korrusele ja sealt edasi mööda pikka koridori (õpetajate toast mööda) liigutakse aula ees asuvasse fuajeesse ning siis trepist alla esimesele korrusele ja edasi spordisaali, millest väljutakse tagavaraväljapääsu kaudu. Enne väljumist võetakse eest kasutusel olnud mask ja kummikindad ning visatakse ukse juures olevasse prügiurni. Enne lahkumist desinfitseeritakse veel kord käed.
Viimati muudetud: 15.05.2020