Kooli siseruumides avalike ürituste korraldamine

Seoses Tallinna linnapea käskkirjaga 02.11.2020 nr T-4-1/20/24   "Isikukaitsevahendite kasutamine linna asutuste siseruumides korraldatavatel avalikel üritustel"  tuleb kooli siseruumides enam kui 20 osalejaga toimuvate avalike ürituste korral kasutada isikukaitsevahendeid (mask, visiir vm).

Viimati muudetud: 2.11.2020