Lõppenud projektid

 • Maanteeameti markeerimisprojekt "Peatu. Vaata. Veendu"

 • EST-SÕP-RUS
 • Noortekohtumiste projekt "Huvid koolidesse".
 • SPIN.
 • Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus "Meie Inimesed". Projekt "Koos on ägedam".
 • Noortekohtumiste projekt "Terve Elu terve".
 • Noortekohtumised "Telefonist huvitegevustesse".
 • KIK projekt: õpime tundma loodust.
 • Rahvuskultuur kooli.
 • Tallinna HA projekt "Muutunud õpikäsitusega kool".
 • Tallinna-Pärnu HTM projekt.
 • Ehte õppeklass looduses. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. 
  Õppekäigud Silma õpikotta.
 • Comenius projekt "Kliimamuutused seal, kus elan ... kujundame, et mõista ja tegutseda! Me loome uut elu!" 2013 - 2015.
 • Comenius projekt "Euroopa tulevik: kommete rikkus" 2011 - 2013.

 • Targalt Internetis.
 • Kesk-Balti Interreg IVA programmi projekt „Aktiivne ja turvaline koolipäev“ 2009-2012. Projektipartneriteks on Tallinna Haridusamet ja Turu linna Haridusteenuste keskus.
 • Minu Riik.
 • Integratsiooni projekt Meie Eesti.
 • Suitsuprii klass.
Viimati muudetud: 31.10.2019