Ohutusnõuded õppetöö korraldamisel al. 18.05.2020

NB! Haigussümptomitega õppijad, õpetajad ja töötajad EI TOHI KOOLI TULLA!

Hinnangu tervislikule seisundile annab vajadusel kooliõde, kes annab
haigussümptomitega isikule edasised tegevusjuhised.

  1. Kooli sisenemine/väljumine ja selles liikumine toimub “Kooli sisenemise ja koolis liikumise juhend alates 18. maist 2020” alusel. Peaukse lähedale nähtavale kohale on paigaldatud desinfitseerimisvahendid.
  2. Vajaduspõhiste üks-ühele või väikestes gruppides (kuni 5 inimest) kontakttundide läbiviimise korral tuleb arvestada:
  • Kui üks-ühele kontakttunni andmisel on võimalik tagada 2+2 reegli täitmine, siis ei ole õpetajal kohustust kanda isikukaitsevahendeid.
  • Kui kontakttund toimub rohkem kui ühe õpilasega korraga, siis peab õpetaja kandma isikukaitsevahendina respiraatortüüpi maski või kaitsemaski ja visiiri.
  • Õpetaja kasutab õpilase vihiku vms tööd tehes kummikindaid.

3. Respiraatori või kaitsemaski kandmisel tuleb järgida põhitõdesid:

  • enne maski kätte võtmist ja paigaldamist tuleb käed hoolikalt pesta sooja vee ja seebiga (soovitavalt kestusega 20 sek) või desinfitseerida antiseptilise lahusega kui ei ole võimalust pesta,
  • mask tuleb paigaldada nõuetekohaselt ja vaadata, et see oleks korralikult näo ees (nina kaetud ja servad maksimaalselt kinni),
  • peale kasutamist tuleb mask nõuetekohaselt eemaldada vältides kokkupuudet saastunud pindadega ning käed hoolikalt pesta
  • sooja vee ja seebiga (soovitavalt kestusega 20 sek) või desinfitseerida,
  • maski äravõtmisel tuleb visata see otse prügikonteinerisse.

Visiir on korduvkasutatav ning seda tuleb desinfitseerida peale iga kasutuskorda.

Kaitsemaski paigaldamise õpetus:

www.youtube.com/watch?v=Nu3I5_b3_j8#action=share 

4. Õppetöö korraldatakse võimalikult hajutatult, järgides 2 meetrise distantsi nõuet isikute vahel. Liikumine koolis toimub ainult mööda varem kindlaks määratud marsruuti st peale sisenemist liigutakse õppeklassi (vajadusel tualettruumi, mis asub samal korrusel) ja peale tundi liigutakse hoonest välja.

5. Kooli valvur omab ülevaadet koolihoonetes viibivatest isikutest ja tagab, et koolihoonesse ei siseneks selleks mitte ettenähtud isikud.6. Õppetöö ajal kasutavad õppijad võimalusel isiklikke õppevahendeid. Õppevahendite järgmisele grupile kasutamiseks andmisel tagab õpetaja eelnevalt nende puhastuse/desinfitseerimise.

7. Peale igat tundi teostavad kooli koristajad tualettruumide ja klassiruumi desinfitseerimise, puhastades selleks desinfitseerimisvahendiga õpilase ja õpetajaga kokkupuutes olnud tööpinnad ja avatakse aknad õpperuumi tuulutuseks.

8. Vältida tuleb isikute vahel kätlemist, kallistamist jmt otseseid kontakte, et takistada võimaliku piisknakkuse edasikandumist. Kogunemine kooli territooriumil peale õppetööd on KEELATUD.

9. Õpilased ja töötajad ei anna oma asju teistele kasutada ega kasuta teiste kirjutusvahendeid, prille, joogipudeleid jms. Kui on vältimatu õppevahendi, eksami sooritamiseks vajaliku vahendi vm edasiandmine teisele õppijale või koolitöötajale, siis tuleb see enne edasiandmist desinfitseeriva vahendiga puhastada.

10. Õppijad ja töötajad ei katsu puhastamata kätega oma silmi, nina ja suud – kui puudutada silmi, nina või suud mustade kätega, on võimalus ise nakatuda.

11. Tualettruumidesse on paigaldatud kätepesu juhend ja paberkäterätid, kui käsi pestakse klassiruumis, siis käte kuivatamiseks kasutatakse paberkäterätikuid, riidest käterätikute kasutamine on KEELATUD.

12. Kool tagada igapäevane tualettruumide koristamine ja desinfitseerimine, arvestades kasutuskoormust.

13. Iga 3-4 h tagant viiakse läbi kasutuses olevate ruumide ja pindade märgkoristus. Eksami puhul teostatakse märgkoristus enne ja peale eksamit. Koristamisel pestakse mh pingid/lauad, ukselingid jm nõuetekohaste pesemis-/ desinfitseerimisvahenditega. Puhastus- ja desinfitseerimisvahendeid hoitakse võimalusel lukustatud kapis/ruumis selleks, et vältida nende vahendite võimalikku sattumist õppijate kätte ja nende mittesihipärast kasutamist.

14. Mööblit, riiuleid, radiaatoreid, aknalaudu ja teisi puutepindasid puhastatakse vähemalt kaks korda nädalas.

Viimati muudetud: 15.05.2020