Õppeaasta 2019-2020

Kooliaasta algus 01.09.2019, kooliaasta lõpp 13.06.2020.a


2019/2020 õppeaastal on koolis 44 klassikomplekti, kus õpib 883 õpilast ja õpetab 91 õpetajat.


2019/2020. õppeaasta trimestrid

1.trimester 01.09.2019 – 30.11.2019

2.trimester 1.12.2019 - 15.03.2020

3.trimester 16.03.2020 - 9.06.2020


2019/2020. õppeaasta kursuste lõpp gümnaasiumis

1 kursus – 09.06.2020

2 kursust – 22.01.2020, 09.06.2020

3 kursust – 27.11.2019, 06.03.2020, 09.06.2020

4 kursust – 08.11,2019, 22.01.2020, 27.03.2020, 09.06.2020

5 kursust – 18.10.2019, 13.12.2019, 14.02.2020, 17.04.2020, 09.06.2020


2019/2020. õppeaasta koolivaheajad:

I vaheaeg 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a;

II vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a;

III vaheaeg 24. veebruar 2020.a kuni 1. märts 2020. a;

IV vaheaeg (v.a 12. klass) 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a;

V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 10. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a.

Allikas: haridus- ja teadusministeeriumi koduleht


Riigieksamite vormid ja ajad

  • eesti keel teise keelena (kirjalik) –
  • eesti keel teise keelena (suuline) – 
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 
  • matemaatika (kirjalik) – 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

  • eesti keel teise keelena (kirjalik) – 
  • eesti keel teise keelena (suuline) – 
  • matemaatika (kirjalik) – 
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 

Riiklike tasemetööde õppeained, vormid ja ajad


Õppenõukogude toimumisajad:

Viimati muudetud: 02.09.2019