Tervislik seisund ja teatamine õpilase puudumisest

  • Juhul, kui laps on haigeks jäänud  ning ei saa ajutiselt õppetöös osaleda, on lapsevanem kohustatud saatma eKooli kaudu puudumistõendi, mille aktsepteerib klassijuhataja. Juhul, kui vanem ei teata koolile lapse haigusest, kehtivad kõik õppetöö nõuded tema suhtes täies mahus.
  • Juhul, kui laps või tema pere liige on haigestunud viirusesse COVID-19, palume sellest esimesel võimalusel teatada klassijuhatajale. 
Viimati muudetud: 01.03.2021