Tervislik seisund ja teatamine õpilase puudumisest

  • juhul, kui laps on haigeks jäänud  ning ajutiselt ei saa õppida, on lapsevanem kohustatud saatma eKooli kaudu puudumistõendi, mille aktsepteerib klassijuhataja; juhul, kui vanem ei teata koolile lapse haigusest, kõik kooli nõuded kehtivad tema suhtes täies mahus;

  • juhul, kui laps või keegi teine pereliige on haigestunud viirusesse COVID-19, palume sellest koheselt teatada klassijuhatajale.

Viimati muudetud: 16.04.2020