Valikained

Valikained põhikooli astmes

  • B-võõrkeel (prantsuse keel, inglise keel)
  • Arvutiõpetus

Valikained gümnaasiumis

  • B-võõrkeel
  • Koostöö suhtlusoskus
  • Maailmakultuur võõrkeeltes
  • Uurimistöö alused
  • Arvutiõpetus
  • Autojuhtimisalused
Viimati muudetud: 09.01.2020