Logopeed

Tatjana Galkina

Ruum 151
e-mail: tatjana.galkina[ät]ehtehg.ee

Pedagoogilise kallakuga logoteraapia ehk harjutusravi eesmärgiks on arendada logopeedilist tuge vajavate õpilaste suulist ja kirjalikku kõnet.

Kõneravi vajavad põhiliselt I kooliastme õpilased.

Logopeedilise töö valdkonnad:
1. kõnearendus:
suuline kõne (kuulamine ja kõnelemine),
kirjalik kõne (lugemine ja kirjutamine);
2. psüühiliste protsesside arendamine (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu);
3. motoorika arendamine (üld- ja peenmotoorika, rütmika).

Logopeediatunnid toimuvad kogu õppeaasta vältel.

Logopeediatunnis ei hinnata õpilasi.

Kui õpilane hakkab käima logopeediatundides, siis tuleb seda teha pidevalt. Töö on tulemuslik ainult siis, kui see on pidev.

Viimati muudetud: 26.11.2019