Tervisenõukogu

TEK_logo.jpg

Ehte Humanitaargümnaasium on tervist edendav kool.

 

Tervisenõukogu liikmed:

 • Õnnela Leedo-Küngas - direktor
 • Irina Maksimenko, sotsiaalpedagoog
 • Marika Kransiver - arengujuht
 • Olga Klink - psühholoog
 • Tatjana Pliškina - med.õde
 • Milana Aksjonova - õpetaja
 • Olga Groznova - õpetaja
 • Aleksandra Bogorodskaja - õpetaja
 • Aleksandra Kryzhanovskaya - õpetaja
 • Jelena Hohlova - õpetaja

Tervisenõukogu eesmärgid:

 • Suunata õpilasi ühiskonnas kasulikule tegevusele.
 • Kujundada õpilaste tervisekäitumist sh tõsta õpilaste huvi terviseteemade vastu ja motiveerida neid tegelema tervisespordiga. 

Eesmärkide saavutamise indikaatorid:

 • Õpilased teavad probleeme ning püüavad leida neile noorte endi abiga lahendusi.
 • Õpilased mõistavad enda rolli nii enda kui ka teiste tervisele.
 • Tervise- ja spordipäevadest aktiivselt osavõtvate õpilaste arv on suurenenud.
 • Suitsetajate arv on vähenenud.
 • Õpilased teevad koolipuhvetis tervislikuma valiku.
 • Õpilased peavad kinni hügieeninõuetest.

 E-mail:  tervisenoukogu@ehtehg.ee


Последние изменения 17.07.2019