Käimasolevad projektid

ERASMUS + PROJEKT: Raising Environmental Awareness via Combining Teens (R.E.A.C.T.)

 • Projekti kestvus: 1. september 2019 – 31. august 2021
 • Sihtrühm: 15-19 aastased noored
 • Koolikoordinaator: Dmitri Mištšenko
 • Töökeel: inglise keel
 • Käsitletavad teemad:  Projekt töötab neljal teemal: vesi, maa, õhusaaste ja jäätmed. 
 • Partnerkoolid:

  Saksamaa, Türgi, Hispaania, Prantsusmaa, 

  Kirjeldus:  R.E.A.C.T. projekti eesmärk on panna õpilasi täiendama oma teadmiste ja IKT põhioskusi, teavitama õpilasi keskkonnasaastest, julgustama õpilasi muutma käitumist, õppima
  võõrkeel, et kujundada keskkonnahoidlikke, tervislikke, sotsiaalseid, loomingulisi ja meeskonnatöötajaid.

  Lisainfo

  Projekti veeb: https://ehtehgproject.wixsite.com/react

logosbeneficaireserasmusright_et.jpg


KEAT- "Kaitse end ja aita teist"

 • Projekti kestvus: 1. september 2019 – 10. juuni 2020
 • Sihtrühm: 6.-8. klassid 
 • Koolikoordinaator: Marika Kransiver
 • Töökeel: eesti/vene keele
 • Käsitletavad teemad:  Programm koosneb teoreetilisest osast, iseseisvast õppest soovitusliku kirjanduse alusel ja vähemalt ühepäevasest ohutuslaagrist, kus testitakse ja kinnistatakse omandatud teadmisi ja oskusi. 
 • Kirjeldus:  Koolituse läbinud noor inimene oskab aidata teisi nii, et oleks tagatud enda ohutus. Ta teab, kuidas tulekahju ennetada, ja oskab tulekahju korral õigesti käituda. Talle on selgeks saanud ohutu ujumise põhitõed ja ta oskab tegutseda, kui märkab uppujat. Ta käitub liikluses õigesti ja teab, millal helistada hädaabinumbril 112 või millal pöörduda politsei poole. Ta teab alkoholi, tubaka ja uimastitega seonduvast. Ta oskab peatada verejooksu, aidata põletuse või luumurru korral.


ERASMUS + PROJEKT: Regardons les rivières et les mares

 • Projekti kestvus: 1. september 2017 – 31. august 2020
 • Sihtrühm: 14-16 aastased noored
 • Koolikoordinaator: Natalja Kapitonova
 • Töökeel: prantsuse keel
 • Käsitletavad teemad:  Jõgede ja järvede probleemid ning nende lahendamine.

Partnerkoolid:

Belgia, Rumeenia, Itaalia, Hispaania, Portugal, Prantsusmaa, Tšehhi, Slovakia, Kreeka, Bulgaaria

Kirjeldus: Magevee allikad Eestis, nende uurimine, koostise analüüs.  Jõgede ja järvede probleemid ning nende lahendamine.

Lisainfo

Projekti veeb: www.erasmusehg.com

Facebook: www.facebook.com/regardonslesrivieres

eTwinningTwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/4901

logosbeneficaireserasmusright_et.jpg


Euroopa linnade programm URBACT III projekt "On Board"

 • Projekti kestvus:  2018 – 2020
 • Sihtrühm: õpetajad
 • Koordinaator: Tallinnas koordineerib projekti Tallinna Haridusamet. 
 • Töökeel: inglise keel
 • Eesmärk: Tallinnas on haridusasutuste ja kogukonna koostöö arendamine, et muuta lasteaias ja koolis õppimine elulisemaks ja huvitavamaks ning toetada laste ja noorte ettevõtlikkust. 
 • Käsitletavad teemadEttevõtlikkus.
 • Partnerid: Viladecans (Hispaania, juhtpartner), Nantes (Prantsusmaa), Halmstad (Rootsi), Albergaria a Velha (Portugal) ja Poznan (Poola)
 • Kirjeldus: Ettevõtlikkuse arendamine, parimate kogemuste rakendamine.
 • Lisainfowww.tallinn.ee/est/urbact-on-board-tallinn

OnBoard.jpgURBACT.jpg

EL.jpg

Последние изменения 15.05.2020