2018. aasta jooksul tuleb täpne elukoht registreerida kõikidel Tallinna elanikel, kellel see praegu on rahvastikuregistris märgitud linnaosa täpsusega. Kui seda ei tehta, jäävad uuel aastal elukoha andmed rahvastikuregistris tühjaks ja ta võib ilma jääda elukohaga seotud kohalikest teenustest (nt tasuta ühistransport ja lasteaiakoht) ja riigi teenustest (nt juhiloa pikendamine).

  • Muudatus puudutab inimesi, kes pärast kolimist pole oma elukoha andmeid uuendanud ja kelle eelmise korteri või maja omanik on palunud nad enda juurest välja registreerida. Selle tõttu on inimese elukoht Tallinnas märgitud linnaosa täpsusega, nt Kristiine linnaosa, Tallinn.
  • Eluruumi omaniku nõudmisel on elukoht linnaosa täpsusega märgitud u 18 000 inimesel.
  • Muutus tuleneb uuest rahvastikuregistri seadusest, mis jõustub jaanuaris 2019.

Elukoha andmeid uuendada on lihtne. Seda saab teha riigiportaalis eesti.ee või saata elukohateade linnaosavalitsusele posti teel või digiallkirjastatult e-posti teel. Samuti on võimalik elukoha andmeid uuendada elukohajärgses linnaosavalitsuses, linnakantselei teenindusbüroos või Tallinna Perekonnaseisuametis.

  • Ka praeguse rahvastikuregistri seaduse kohaselt vastutab igaüks selle eest, et tema enda ning tema laste ja eestkostetavate elukoha andmed oleksid rahvastikuregistris õiged.
  • Kui inimesel ei ole võimalik (nt pole üürilepingut või omanik ei anna nõusolekut) esitada enda elukoha andmeid elukohateatega ise, tuleb pöörduda elukohajärgse linnaosavalitsuse poole, kes saab elukoha registreerimisel aidata.