Korduma kippuvad küsimused

Mis kasu ma saan end tallinlaseks registreerimisest?

Tallinna ametlikule elanikul on õigus saada soodustusi nagu näiteks:

Lisateave Tallinna linna teenuste kohta

 

  • Kas minu elukoha andmed võisid 2019. aastal kustuda?

2019. aasta jaanuaris kustusid elukoha andmed inimestel, kes elukoha vahetamise järel andmeid rahvastikuregistris ei uuendanud ning kelle varasema korteri või maja omanik on palunud omavalitsusel ta elukohast välja registreerida (muudatus elukohaandmetes on tehtud omaniku õigustatud nõudmisel). 31. detsembrini 2018 oli neil inimestel rahvastikuregistris elukohaks märgitud linnaosa (puudub tänavanimi, maja- või korterinumber), kuid alates jaanuarist 2019 kustusid need andmed rahvastikuregistri seaduse muutumise tõttu.

 

  • Kust kontrollida, kuidas on rahvastikuregistris minu elukoha andmed märgitud?

Kõige lihtsam on elukoha andmete kohta teavet saada riigiportaalis eesti.ee: sisene ID-kaardi, digi-ID või mobiil-IDga või panga kaudu ning näed seal teavet nii Sinu elukoha kohta kui ka Sinuga seotud dokumentide kohta. Kui Sul on seal dokument "OMANIKU ÕIGUSTATUD NÕUDMINE" ning Sa ei ole hiljem oma elukohaandmeid täpsustanud, siis suundu kiireimas korras eesti.ee lehele oma elukohta registreerima või pöördu lähima rahvastikuregistri kandeid tegeva ametniku poole.

Teine võimalus on pöörduda kohe päringuga rahvastikuregistri kandeid tegeva ametniku poole. Nende vastuvõtuajad leiad selle lehe parempoolsest äärest.

 

  • Miks on vaja hoida elukoha andmed täpsed?

Väga paljud Tallinna linna teenused on seotud elukohaga. Näiteks Tallinna linna ühistranspordis on tasuta sõidu õigus inimestel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinn. Tallinna munitsipaallasteaeda võetakse laps vastu, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn. Sünnitoetust makstakse tingimusel, et laps ja tema vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel jätkuvalt ja katkematult olnud Tallinna linna elanikud alates lapse sünnist kuni lapse aastaseks saamiseni. Inimene, kelle elukohaandmed jäävad tühjaks, ei saa enam bussi või trammiga tasuta sõita ning võib ilma jääda sünnitoetusest või kohast lasteaiajärjekorras. Seda, millised teenused on seotud elukohaga, vaata siit.

 

  • Kuidas saan oma elukoha registreerida?

Elukoha registreerimiseks saad elukohateate esitada

1) elukohajärgses linnaosavalitsuses, Tallinna Linnakantselei teenindusbüroos ja Tallinna Perekonnaseisuametis kohapeal;

2) elukohajärgsele linnaosavalitsusele posti teel või digiallkirjastatuna e-posti teel;

3) riigiportaalis eesti.ee (logi sisse ID-kaardi, digi-ID või mobiil-IDga või panga kaudu), klõpsates avalehel linki „Elukohateate esitamine“.

 

  • Milliseid dokumente on elukoha registreerimisel vaja?

Sul on vaja esitada

- täidetud elukohateate vorm;

- koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehest, kui saadad paberdokumendid posti teel;

- kui Sa ei ole elukohateates märgitud ruumi omanik, tuleb elukohateatele lisada ruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia (nt üürileping) või ruumi omaniku luba (allkiri elukohateatel või nõusolek eraldi dokumendina) elukohateates nimetatud elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse;

- kaasomandis oleva ruumi andmete esitamisel on vaja kõigi kaasomanike või nende esindajate nõusolekut elukoha andmete esitamiseks. Kui ruumi omanikud on sõlminud kaasomandi kasutamise kokkuleppe, lisatakse kaasomanike nõusoleku asemel elukohateatele kaasomanike kokkulepet tõendav dokument;

- alaealise lapse elukoha registreerimisel teise hooldusõigusliku vanema allkirjastatud nõusolek kas eraldi dokumendina või elukohateatele märgituna;

- laevapere liikmeks olemist tõendav dokument, kui elukohana esitatakse Eesti laevaregistrisse kantud laev ja kodusadam.

Pane tähele, et elukohateate esitamisel e-posti teel või riigiportaalis eesti.ee esitatakse vajalikud nõusolekud digiallkirjaga.

 

  • Kui kaua võtab aega elukoha registreerimine?

Seadusest tulenev menetlusaeg on kuni kümme tööpäeva elukohateate vastuvõtmisest. Riigiportaalis elukohateate esitamisel ei muutu avaldaja elukoht automaatselt, vaid laekub pärast kõigi nõutavate digiallkirjade panemist ametniku töölauale. Ametnik teeb elukohakande rahvastikuregistrisse pärast kõigi esitatud andmete õigsuse kontrollimist. Elukohateate menetluse käiku saab jälgida portaalis eesti.ee.

Kui ei ole järjekorda, võib asutuses kohapeal kuluda elukoha registreerimiseks vaid 15 minutit.

 

  • Mul on probleem elukohateate esitamisega. Kust saan abi?

Pöördu vajaduse korral julgesti elukohajärgse linnaosavalitsuse poole. Täpsemad registriametnike kontaktid leiad Tallinna teenuskaardilt „Elukoha aadressi muutmine rahvastikuregistris“.

 

Viimati muudetud: 09.12.2019