Muinsuskaitse osakonna arhiiv

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna (end Kultuuriväärtuste ameti) arhiivis saab tutvuda muinsuskaitseala ja kultuurimälestisi puudutava projektdokumentatsiooniga.

Muinsuskaitse osakonna arhiiv on avatud KOLMAPÄEVITI kl 9.00-12.00 ja 14.00-17.00. Külastuseks palume eelnevalt kokku leppida kas linnaplaneerimise ameti arhiivi üldmeilil arhiiv863@tallinnlv.ee või tel 640 4724, 640 4258, 640 4259). Arhiivi saab siseneda ka Apteegi tänava poolsest uksest.

Muinsuskaitse osakonna arhiivi teenuste hinnakiri on linnaplaneerimise arhiivi teenuskaardil

 • Millest alustada

  Muinsuskaitse osakonna arhiiv aadressil Raekoja plats 12 ootab külastajaid kolmapäeviti kl 9.00-12.00 ja 14.00-17.00. Arhiivis olevate materjalide kohta on eelnevalt võimalik infot küsida arhivaarilt telefoni 640 4724 või e-posti arhiiv863@tallinnlv.ee teel.

  Tallinna Linnaarhiivis säilitatavate ehitustoimikutega on võimalik tutvuda ka SAGA süsteemis TLA 1443.

  http://wwa.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=TLA.1443

  Ajalooliste ehitustoimikutega

  http://www.biblioserver.com/ehitustoimikud/

  Tulemus

  Võimalik tutvuda arhiivis leiduvate materjalidega

  Tallinna Linnaplaneerimise Amet

  • Ametnik:

   Evi Leiten

  • Telefon:

   6404258

  • E-post:

   evi.leiten@tallinnlv.ee

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

   Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna arhiiv asub Raekoja plats 12 keldrikorrusel. Arhivaariga saab ühendust kas telefonil 640 4724 (Raekoja plats 12), e-posti teel või tel 640 4258 või 640 4259 (Vabaduse väljak 7). Kui arhiivi lahtioleku aegadel on Raekoja platsi poolne uks suletud, saab arhiivi siseneda ka Apteegi tänava uksest.

  • K

   (9:00 - 12:00)     (14:00 - 17:00)

 • Tallinna Linnaplaneerimise Amet

  Nimetus Ühik Hind
  Arhiividokumendi salvestamine CD plaadile Tükk 2.00 €
  Arhiividokumendi skaneerimine ja väljatrükk kuni A3 formaadis, resol. kuni 300 dpi Lehekülg 0.40 €
 • Osutajad   Osutamiskohad