Услуга дома призрения общего характера

  • Ируский попечительский дом

    Наименование единица Цена
    Ööpäevaringne hooldus üks isik 1-kohalises toas Ööpäev 26.00 €
    Sularahateenus IIB osak (töövõimetus) ööpäev 0.00 €
    Ööpäevaringne hooldusteenus (töövõimetus) ööpäev 0.00 €
  • Оказывающие услугу   Место оказывания услугу