Kaardistamine

DSCF.jpgTallinna Keskkonna - ja Kommunaalamet kutsub loodushuvilisi kaardistama Tallinna elurikkust

Tallinna loodusvaatluste kaart

Tallinna loodusvaatluste kaardirakendus on loodud liigivaatluste kogumiseks Tallinnas. Rakendus on mõeldud loodushuvilistele Tallinna elanikele ja külalistele, kes saavad rakenduse vahendusel lihtsal viisil Tallinna Keskkonna - ja Kommunaalametile edastada oma tähelepanekud Tallinna elurikkusest (nt kaitstava, lihtsalt huvitava või ohtliku taimeliigi kasvukoht, linnu pesa asukoht jms) või kohtadest, kus siilid ja oravad tänavatel hukkuvad või linnud ehitistega kokku põrkavad.

Elurikkuse andmete kogumise eesmärk on linna elurikkuse tundmaõppimine ning säilitamine ja suurendamine. Enim leiavad andmed kasutamist linna planeerimisel, kaitstavate liikide kasvukohtade ja elupaikade säilitamiseks tuleb teada nende asukohti, hoonete ja teede projekteerimisel on hea teada, kus võivad linnud põrkuda peegelpindadega või kus on kahepaiksetel ja imetajatel oht autorataste alla sattuda. Invasiivsete võõrliikide leviku piiramiseks tuleb samuti teada, kus nad levivad. Kaitstavate ja ohtlike võõrliikide andmed edastame riigi Keskkonnaametile keskkonnaregistrisse kandmiseks.

Lisaks annab rakendus loodushuvilistele võimaluse jagada oma tähelepanekuid teiste huvilistega ning edendada nn rahvateadust.

 

Viimati muudetud: 14.05.2021