Skip to content
Accessibility
 °C
Search for information, services, etc.

Tallinna Ettevõtlusameti osalemine Euroopa Liidu projektides. Läbiviidud projektid

Tallinna Ettevõtlusameti osalemine Euroopa Liidu projektides. Läbiviidud projektid

Läbiviidud projektid

Cross-Innovation-logo36.jpg

Projekti nimi: Cross-innovation - Promoting Cross-Innovation in European Cities and Regions
Programm: INTERREG IVC
Partnerid: Projekti juhtpartner on Birminghami Linnaülikool. Lihtpartnerid: Tallinna Ettevõtlusamet (Eesti), Amsterdam Innovation Motor (Holland), Berliini linnavalitsuse ettevõtlusosakond (Saksamaa), Varssavi linna kultuuriosakond (Poola), Stockholmi Hägersten-Liljeholmeni linnaosavalitsus (Rootsi), Vilnius linna kultuuriosakond (Leedu), Rooma provints (Itaalia), Linzi linna majandusteenistus (Austria), Lissaboni linnavalitsus (Portugal), Plzen2015 (Tšehhi).Projekti periood: 01/2012-12/2014 (36 kuud)

Projekti eelarve: 2,5 miljonit eurot, sh Tallinna eelarve 108 143 eurot (ettevõtlusameti omafinantseering 16 221 eurot)

Projekti eesmärgid:  

 • interdistsiplinaarse, avatud ning koostööl  põhineva innovatsiooni edendamine
 • loomemajanduse panuse suurendamine traditsioonilistesse majandusharudesse
 • “ristinnovatsiooni” soodustavate parimate näidete leidmine ning nende levitamine

Projekti kodulehekülg: www.cross-innovation.eu

Projekti kontakt Tallinna Ettevõtlusametis: Jaanus Vahesalu, Tallinna Ettevõtlusamet 

Investinginyourfuture.jpg  Interreg IVC.jpg

Lisainfo:

Cross Innovation: Companies require new approaches

Cross Innovation: Ettevõtted vajavad uusi lähenemisviise

Garage48 tutvustas Eesti idufirmade edulugusid Birminghamis

Tallinnas toimus valdkondadeülest koostööd tutvustav rahvusvaheline seminar

Eesti ettevõtjad käisid Berliinis kontakte loomas

Eesti ettevõtjad sõidavad Berliini koostöösidemeid looma

Loomemajandus annab ettevõtlusele lisaväärtust üle Euroopa

Tallinn tähtsustab konkurentsivõime kasvu

Rohkem rist-innovatsiooni Artikkel ajalehes Loov Eesti 29.04.2013. Artikkel valmis Interrreg IVC projekti "Cross-Innovation" rahastamisel

Filmitööstus. Mis sust saab? Artikkel ajalehes Postimees 27.01.2013. Artikkel valmis Interreg IVC projekti „Cross-Innovation“ rahastamisel

Clusters, Filmmaking and New Choices Artikli tõlge inglise keelde

Rooma tutvustas häid näiteid ristinnovatsioonist

Euroopa linnade manifest valdkondadeüleseks koostööks

Kuidas sünnib uus kultuuris? Artikkel ajalehes Sirp 12.10.2012. Artikkel valmis Interreg IVC projekti „Cross-Innovation“ rahastamisel

About Innovation in Culture Artikli tõlge inglise keelde

Õppevisiit Linzi/ Study visit to Linz Video autor Herkko Labi (Kultuurikatel)

Tallinn Introduced Some Good Examples of Cross-Innovation

Tallinn tutvustas häid näiteid ristinnovatsioonist

Linz tutvustas häid näiteid ristinnovatsioonist

 

 

Projekti nimi: INNOREG – Development of Innovative Business Models for Ensuring 

Picture1_Innoregprojekt

Projekti periood: 06/2010-05/2013 (36 kuud)Competitiveness
Programm: INTERREG IVA
Projekti eelarve: 46,7 milj EEK, sh Tallinna linna eelarve osa 4,5 milj EEK (ettevõtlusameti oma- ja kaasfinantseering 3 milj EEK)

Picture1_innoreg_projekt
Partnerid: Tallinna Teaduspark Tehnopol (juhtpartner), MTÜ Mehhatroonika Assotsiatsioon (MECA),Koneteknologiakeskus Turku Oy,Helsingi Ülikooli MIKES keskus,Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ), Tallinna Ettevõtlusamet ja Eesti Masinatööstuse Liit (EML ja liikmesettevõtted)

Projekti eesmärk: Projekti üldeesmärgiks on läbi integreeritud kõrgtehnoloogilise tootmiskontseptsiooni leida uudsed rahvusvahelised ärimudelid, mis on suunatud ühiskonna ja regiooni tuntuse ja konkurentsivõime
arendamisele ja tipptasemel kõrgtehnoloogilise tootmise sihtotstarbelisele organiseerimisele.

Projektiga luuakse muuhulgas ka füüsiline keskkond kõrgtehnoloogilise tootmise arendamiseks ja edendamiseks regioonis, mis töötaks edukalt koos Euroopa vastavate regionaalsete süsteemidega.

Reaalseks füüsiliseks keskkonnaks on kavandatav tehnoloogiaplatvorm koos oma konkreetsete spetsiifiliste institutsioonidega ning loodav kõrgtehnoloogilise klastrikeskuse seadmepark, mis füüsiliselt on kavandatud Sihtasutus Tallinna Teaduspark Tehnopoli juurde loodavasse Mehhatroonikumi hoonesse. Innovatsioonikeskuse keskseks elemendiks on paindtootmissüsteem, mille finantseerimist antud projekt ka toetab.

Projekti kodulehekülg: http://www.ttu.ee/innoreg

Projekti kontakt Tallinnas: Ingrid Hindrikson, Tallinna Ettevõtlusamet

Loe lisaks:

INNOREG projekti lõpuseminari ettekanded:

Lühifilm "E-riigist e-tootmiseni"

Jüri Riivese ettekanne

Tomi Tiitola ettekanne

Marko Kokla ettekanne - Julged rakendused tööstustootmises, ettevõtete kogemused

Alar Kolgi ettekanne

Täna toimub Nordic Hotel Forumi konverentsisaalis INNOREG projekti lõpuseminar

Jaapani suursaadik külastas Tehnopoli ja Mehhatroonika Innovatsioonikeskust

23. märtsi telesaade Rakett69 toimus uues mehhatroonikumis

Model of "The Region of Knowledge"

Mehhatroonika Innovatsioonikeskus tõstab Eesti mainet kõrgtehnoloogia arendajana

Mehhatroonika Innovatsioonikeskus otsib koostööpartnereid

The Mechatronicum Innovation Centre, with possibilities for manufacturing space technology, opened at the Tehnopol Science Park

Tehnopolis avati kosmosetehnoloogia tootmisvõimalustega Mehhatroonikum

Interreg IVA projektiINNOREG uuring inglise keeles "Analysis of human resources key competences and their development possibilities in the mechatronics field"

Interreg IVA projekti INNOREG uuring soome keeles "Analyysi henkilöresurssien avainosaamis-alueista sekä niiden kehittämismahdollisuuksista mekatroniikka-alalla"

Valmis Interreg IVA projekti INNOREG uuring "Mehhatroonika valdkonna inimressursi võtmekompetentse ning nende arendamisvõimalusi sisaldav analüüs“

Äripäev: Tööstuse arendamine kuulub Tallinna prioriteetsete valdkondade hulka

Tehnopolis allkirjastati leping Mehhatroonikumi seadmete ostuks

Valmis Interreg IVA projekti INNOREG uuring „Mehhatroonika valdkonna suutlikkus ja konkurentsivõime Põhja-Eesti ja Lõuna-Soome piirkonnas“

The capability and competitiveness of the mechatronics field in the North-Estonia and South-Finland region

Tehnopoli mehhatroonika keskus sai nurgakivi

Tallinna ettevõtluspäeval 6.10.2011 toimunud projekti INNOREG seminari "Kas oleme kosmosetehnoloogiaks valmis?" ettekanded

Äripäev: Tehnopolis valmistutakse kõrgemaks pilotaažiks

Tallinna ettevõtluspäeval arutatakse ettevõtete võimalusi kosmosetööstuses läbi lüüa

Ilmus rahvusvahelise projekti Innoreg infovoldik

18. jaanuaril 2011 toimunud rahvusvahelise koostööprojekti avaseminar koos ettekannetega

Rahvusvahelise koostööprojekti avaseminar

Tallinn osaleb rahvusvahelises teaduse ja tootmise koostööprojektis

 

 

Projekti nimi: H-TTransPlan - Helsinki-Tallinn Transport & Planning Scenarios   translogo
Programm: INTERREG IVA
Projekti eelarve: 1,23 miljonit eurot, sh Tallinna linna eelarve 146 412 eurot, millest ettevõtlusameti eelarve moodustab 29 134 eurot (ettevõtlusameti omafinantseering 4370 eurot)

Projekti periood: 01/2011-12/2012 (24 kuud)
Partnerid: Projekti juhtpartner on MTÜ Helsingi-Tallinn Euregio. Lihtpartnerid: Tallinna Linnakantselei, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Ettevõtlusamet, Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Helsingi Linn, Aalto Ülikool, Tallinna Ülikool (Tuleviku-uuringute Instituut), Turu Ülikool, Viimsi vald, Harju Maavalitsus, Uusimaa Liit.

Lisapartnerid: Eesti Raudtee, Navirail OÜ, Tallink OÜ, Eesti Mereakadeemia, Eesti Siseministeerium, Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Soome Transpordiministeerium, Soome Keskkonnaministeerium, Soome Raudteeamet, Helsingi sadam.

Projekti eesmärk:  Projekti üldine eesmärk on luua ühine visioon Helsingi ja Tallinna kaksiklinna regiooni sobivamatest transpordisüsteemidest, mis tagaksid ühisregiooni tasakaalustatud, majanduslikult konkurentsivõimelise ja innovaatilise regiooni.

Projekti kodulehekülg: http://www.euregio-heltal.org/httransplan/

Projekti kontakt Tallinna Ettevõtlusametis: Mart Repnau, Tallinna Ettevõtlusamet 

Lisainfo:

Lõppeb Eesti-Soome ühisprojekt „Helsingi-Tallinna transpordi- ja planeerimise stsenaariumid“

Projekti H-TTransPlan lõpukonverentsi ettekanded

Projekti H-TTransPlan lõpukonverents Helsingis

Tallinna ja Helsingi kaksiklinna integratsioonistsenaariumid

Valmis uuring "Ettevõtluse mõju Helsingi ja Tallinna vahelisele liikumisele“

 

Projekti nimi: CREATIVE METROPOLES - Public Policies and  
Instruments in Support of Creative Industries"CMred
Programm: INTERREG IVC
Projekti eelarve: 38,2 milj EEK, sh Tallinna linna eelarve osa 2,35 milj EEK
(ettevõtlusameti omafinantseering 353 000 EEK)
Projekti periood: 10/2008-09/2011 (36 kuud)
Partnerid: Riia linn (juhtpartner), Varssavi linn, Stockholm, Hägersten- Liljeholmeni
linnaosavalitsus, Helsingi linn, Oslo Teknopol, Vilniuse linn, Birminghami Linnaülikool,  
Amsterdam Innovation Motor, Barcelona Activa, Berliini linnavalitsus,
Tallinna Ettevõtlusamet

Projekti eesmärk: Projekti üldeesmärgiks on edendada avaliku sektori poolset
toetuspoliitikat loomemajanduse arendamiseks, keskendudes seejuures viiele
põhitegurile, mis mõjutavad positiivselt loomemajanduse arengut linnades:

 • avaliku sektori tugistruktuur loomemajanduse arendamisel;
 • loomesektori äriline võimekus ning rahvusvahelistumine;
 • sobiv füüsiline keskkond loomeettevõtetele;
 • loomemajanduse rahastamisvõimalused;
 • nõudluse suurendamine loometööstuse toodete ja teenuste järele.

Projekti kodulehekülg: www.creativemetropoles.eu

Projekti kontakt Tallinnas: Jaanus Vahesalu, Tallinna Ettevõtlusamet 

Loe lisaks:

Ilmus loomemajanduse projekti "Creative Metropoles" kuues uudiskiri

Ilmus Tallinna Käsitöökaart 2011

Ilmus loomemejanduse projekti "Creative Metropoles" viies uudiskiri

Ilmus ajalehe Loov Eesti uus number

Ilmus loomemejanduse projekti "Creative Metropoles" neljas uudiskiri

Ilmus loomemajanduse projekti "Creative Metropoles" kolmas uudiskiri

Brilliantly Birmingham welcomes

ESA Tallinna Loomeinkubaatori ehtekunstnikud osalevad rahvusvahelisel ehtekunstifestivalil Brilliantly Birmingham

Loomeinkubaatori ettevõtete toodete ja teenuste kataloog 2010

Tallinn tutvus Berliini loomemajandusega

Creative Metropoles - Avalikud poliitikad ja vahendid loomemajanduse toetuseks

Loomeettevõtjad omandasid finantsteadmisi

Euroopa pealinnad jagavad kogemusi loomeklastritest

Euroopa suurlinnade koostöö loomemajanduse arendamisel – CREATIVE METROPOLES

Ilmus loomemajanduse projekti CREATIVE METROPOLES teine uudiskiri

Ilmus loomemajanduse projekti CREATIVE METROPOLES esimene uudiskiri

Valmimas on loomemajanduse uuringud

Avati Tallinna esimene loomeinkubaator

Loomemajandus – Soome NOKIA?

Loovus kui innovatsiooni ja arengu mootor

ESA Loomeinkubaatori ettevõtted tutvusid Kataloonia ettevõtluskeskkonna ja kultuurieluga

 

 

Projekti nimi: INNOMET-ESTProgramm: EL struktuurifondid, meede 1.1 "Inimressursi arendamine"
Projekti eelarve: 9,8 milj EEK, Ettevõtlusameti omafinantseering 180 000 EEK
Projekti periood: 01/2007-07/2008 (18 kuud)
Partnerid: Eesti Masinatööstuse Liit (projekti juht), partnereid kokku 18 (sh Tallinnas Tallinna Ettevõtlusamet, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tööstushariduskeskus, Tallinna Tehnikakõrgkool, Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool,  Tallinna Kopli Ametikool)
Projekti eesmärk: Inimressursi arendamine ja konkurentsivõime suurendamine täiendkoolitussüsteemi arendamise ning elukestva õppe praktiliste võimaluste väljatöötamise kaudu ehitus-, elektroonika-, infotehnoloogia-, puidutööstuse- ja autoteenindussektoris.
Projekti kodulehekülg: http://www.innomet.ee/
Projekti kontakt Tallinnas:
Jaanus Vahesalu, Tallinna Ettevõtlusamet

Projekti nimi: INNOMET-EST
Programm:
EL struktuurifondid, meede 1.1 "Inimressursi arendamine"
Projekti eelarve: 9,8 milj EEK, Ettevõtlusameti omafinantseering 180 000 EEK
Projekti periood: 01/2007-07/2008 (18 kuud)
Partnerid: Eesti Masinatööstuse Liit (projekti juht), partnereid kokku 18 (sh Tallinnas Tallinna Ettevõtlusamet, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tööstushariduskeskus, Tallinna Tehnikakõrgkool, Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool,  Tallinna Kopli Ametikool)
Projekti eesmärk: Inimressursi arendamine ja konkurentsivõime suurendamine täiendkoolitussüsteemi arendamise ning elukestva õppe praktiliste võimaluste väljatöötamise kaudu ehitus-, elektroonika-, infotehnoloogia-, puidutööstuse- ja autoteenindussektoris.
Projekti kodulehekülg: http://www.innomet.ee/
Projekti kontakt Tallinnas: Jaanus Vahesalu, Tallinna Ettevõtlusamet

Projekti nimi: BALTMET INNO
Projekti eelarve:
2,65 miljonit EUR (ca 41,4 miljonit EEK). Tallinna omafinantseering 1,16 miljonit EEK
Programm: Interreg IIIB
Projekti periood: 01/2005-12/2007 (36 kuud)
Projekti partnerid: Helsingi (projekti juht), Stockholm, Malmö, Kopenhaagen, Berliin, Riia, Tallinn, osaliselt St. Peterburg; vaatlejad Vilnius, Varssavi, Oslo.
Projekti eesmärk: 11 Läänemere pealinnapiirkonna arengut tagava kõrgkoolide, teadus- ning arendustegevuse hetkeseisu analüüs ning piirkonna ühise tulevikustrateegia aluste väljatöötamine. Projekti alaosades keskendutakse innovatsioonikeskkonna ning teadus- ja arendusklastrite arendamisele.

Projekt jaguneb 5 tööpaketiks, mille juures keskendutakse:

 • innovatsioonile ning linnapoliitikale kohalikul, regionaalsel, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil;
 • kohaliku innovatsioonikeskkonna turundusstrateegiate arendamisele ning rakendamisele, eelkõige uute EL liikmesmaade pealinnades Tallinnas ja Riias;
 • transnatsionaalsete teadus- ja arendusklastrite arendamisele;
 • innovatsioonikompetentsi ning teadusmahuka ettevõtluse arendamisele partnerlinnades.
 • innovatsioonipoliitika raamistiku väljaarendamisele Läänemere regioonis.

Projekti tulemusena valmis rida erinevaid analüüsidokumente:

 • Tallinna innovatsioonistrateegia lähtealused (WP1)
 • Sotsiaalne kapital ja innovatsioon Tallinnas (WP1);
 • Linnade praktikad innovatsioonis (WP1);
 • Tallinna ettevõtluskeskkonna välisturunduse tegevuskava 2005-2007 täiendamine innovatsiooni temaatikaga (WP2);
 • Uuring „Tehnoloogiaparkide hindamiskriteeriumid" (WP3);
 • „Tallinnale huvipakkuvate klastrite innovatsioonitegurite analüüs" (WP3)
 • Innovatsioonialaste koolitusprogrammide kohandamine Tallinna linna jaoks - koolituskursus ettevõtlusinkubaatorite ja tehnoparkide võtmeisikutele (WP4);
 • Infomaterjal „Tallinna linna innovatsioonialane tegevus ja rahvusvaheline koostöö" (WP4);
 •  „Innovatsiooniproblemaatika Tallinna arengut määratlevates dokumentides" (WP5) - metoodilised soovitused Tallinna arengut määratlevate dokumentide täiendamiseks innovatsiooni elementidega;
 • Uuring „Innovatsioon ja avalikud hanked Läänemere metropolides - soovitused riigihangete strateegia ja protsessi arendamiseks soodustamaks innovatsiooni ning teadus- ja arendustegevust BaltMet Inno linnades.";
 • 06.-07. novembril toimus Tallinnas projekti rahvusvaheline lõpukonverents 80 osalejaga.

Projekti kodulehekülg: http://www.inno.baltmet.org/
Projekti kontakt: Jaanus Vahesalu, Tallinna Ettevõtlusamet

Projekti nimi: INNOMET II
Programm: Leonardo da Vinci II
Projekti eelarve: 400 000 EUR (6,25 milj EEK), Ettevõtlusameti omafinantseering 100 000 EEK
Projekti periood: 10/2005-03/2007 (18 kuud)
Partnerid: Eesti Masinatööstusliit (projekti juht), Tallinna Ettevõtlusamet, Tallinna Tehnikaülikool, Stockholmi Kuninglik Tehnikaülikool, Budapesti Majandus- ja Tehnikaülikool, IAL Piemonte, (Itaalia), Läti Masina- ja Metallitööstuse Liit, Alfamicro Lda (Portugal).
Projekti eesmärk: kvalifitseeritud tööjõu andmebaasi mudeli  arendamine metalli-, masina-, elektroonika- ja aparaaditööstuse sektoris; koostöö arendamine ettevõtete, ülikoolide, kutseõppeasutuste ja oluliste tugiorganisatsioonide vahel. 
Projekti kontakt: Jaanus Vahesalu, Tallinna Ettevõtlusamet

Projekti nimi: INNOMET II
Programm: EL struktuurifondid, meede 1.1 “Inimressursi arendamine”
Projekti eelarve: 7,5 milj EEK, Ettevõtlusameti omafinantseering 200 000 EEK
Projekti periood: 01/2005-12/2006 (12 kuud)
Partnerid: Eesti Masinatööstuse Liit (projekti juht), partnereid kokku 18 (sh Tartu LV, TTÜ Ida-Viru Kolledž, Tööstushariduskeskus, Tallinna Tehnikakõrgkool, Lasnamäe Mehhaanikakool, Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsiooni-keskus jpt)
Projekti eesmärk: Inimressursi arendamine ja konkurentsivõime suurendamine tööjõuturul masinatööstuse-, aparaadi- ja metallitööstussektoris täiendkoolitus-süsteemi tõhustamise ja arendamise kaudu; elukestva õppe praktiliste võimaluste väljatöötamine ja arendamine sektoris.  Kodulehekülg: www.innomet.ee
Projekti kontakt: Jaanus Vahesalu , Tallinna Ettevõtlusamet
 

Projekti nimi: INNOACT
Projekti eelarve: 5,2 milj EEK
Programm: EL struktuurifondid, meede 1.3 “Võrdsed võimalused tööturul”
Projekti periood: 09/2004-03/2006 (19 kuud)
Partnerid: Peakoordinaator Ettevõtlusamet, partnerid Tartu Linnavalitsus, Eesti Masinatööstuse Liit, Tööturuamet  ja TTÜ Ida-Viru Kolledž.
Projekti eesmärk: Innovatiivne tööturu aktiviseerimine. Peaeesmärgiks on innovatiivne tööturu arendus, mis seisneb nõutavate ametikohtade arvu ja olemuse väljaselgitamises masina-, metalli- ja aparaaditööstuses ning tööturul olevate sobivate kandidaatide väljaselgitamises, professionaalses koolituses, kutseeksamitele saatmises ning sobivuse korral ka nende töölesuunamises Tallinn-Harju, Lõuna-Eesti ja Ida-Eesti ettevõtlusse.
Projekti koordinaator: Ingrid Hindrikson, Tallinna Ettevõtlusamet


Projekti nimi: INNOCLUS II
Projekti eelarve: 1,2 milj EEK
Programm: Phare CBC SPF
Projekti periood: 02/2005-12/2005 (11 kuud)
Partnerid: Peakoordinaator Ettevõtlusamet; partnerid Eesti Masinatööstuse Liit (EML), Edela-Soome Regionaalnõukogu (Varsinais-Suomen liitto), Tartu Linnavalitsus, Turu Täiskasvanute Kutsehariduskeskus (Turun Ammatillainen Aikuiskoulutuskeskus)
Projekti eesmärk: Innovaatiline klastriarendus masinaelektroonika-tööstuses. Globaalvõrgustike teke, tehnoloogiliste võimaluste uuringu laiendamine, klastriarendustegevuse jätkamine, andmebaasi täiustamine, ettevõtete külastamine.
Projekti kodulehekülg: www.emliit.ee/innoclus.
Projekti koordinaator: Ingrid Hindrikson, Tallinna Ettevõtlusamet


Projekti nimi: BALTMET INVEST
Projekti eelarve: 649 640 EUR (ca 10,1 miljonit EEK). Tallinna omafinantseering 438 000 EEK, EL lisaraha Tallinna linna ja partnerite tegevuseks 1,3 milj EEK.
Programm: Interreg IIIB
Projekti periood: 09/2004-11/2006 (26 kuud)
Projekti partnerid: Riia (projekti juht), Tallinn, Vilnius, Balti Rahvusvaheliste Majandusuuringute Keskus (Läti).
Eesmärk: välisinvesteeringute strateegiline planeerimine (strateegia) ja juhtimine, Balti pealinnade konkurentsivõime suurendamine investeerimiskeskkonna parandamise ning investeerimisega seotud informatsiooni kättesaadavuse kaudu (investeerimispakkumiste on-line andmebaas).
Projekti kontakt: Mart Repnau, Tallinna Ettevõtlusamet
 

Projekti nimi: TALLINNA TEHNOLOOGIAPARGI ARENDAMINE
Programm: Phare ESC 2003
Projekti eelarve: 3,32 EUR (51,9 milj EEK), omafinantseering kokku 12,67 milj krooni, millest on Tallinna linna kaasfinantseeringu osa 3,28 milj krooni aastatel 2004-2005.
Projekti periood: 09/2003–11/2006
Partnerid: Eesti Vabariik, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna linn
Projekti eesmärk: Tallinna Tehnoloogiapargi infrastruktuuri arendamine (2004-2005) – äriinkubaatori II osa renoveerimine.
Projektijuht: SA Tallinna Tehnoloogiapark
Projekti kontakt: Anu Lõhmus, Tallinna Ettevõtlusamet


Projekti nimi: CONNECT BALTIC SEA REGION
Projekti eelarve: 3,8 milj EUR (59 milj EEK), Eesti poolne eelarve 400 000 krooni, millest Ettevõtlusameti finantseering 100 000 krooni.
Programm: Interreg IIIB
Projekti periood: 06/2002 – 08/2005
Partnerid: Oslo Business Region (projekti juht), Connect Norway, Connect Sweden, Oslo Business Region, Connect Stockholm, Connect Denmark, Connect Estonia, Connect Latvia, Stockholm Majandusagentuur, Riia, Kaunas, Malmö, Kopenhaagen, Tallinn
Projekti eesmärk: Toetusteenuste arendamine alustavas ja kiire kasvufaasis olevatele tehnoloogiapõhistele ettevõtetele toetades innovaatilisi äriideid. Iga-aastased tegevused: hüppelauaüritused, investorfoorumid, koolitused, foorumid. Valminud eesti-inglise keelsed äri- ja turundusplaani koostamise materjalid.
Projekti kontakt: Jaanus Vahesalu, Tallinna Ettevõtlusamet;
Tarvo Tamm, MTÜ Connect Eesti - http://www.connectestonia.net/

Projekti nimi: FINESTMETNET
Projekti eelarve: 2,7 miljonit EEK, Ettevõtlusameti kaasfinantseering 0 krooni.
Programm: Interreg IIIA
Projekti periood: jaanuar 2002 – detsember 2004
Partnerid: Turu Ametikoolituskeskus (Soome, projekti juht), partnerid Eesti Masinatööstuse Liit, Tallinna Ettevõtlusamet, Tallinna Tehnikaülikool
Projekti eesmärk: Soome-Eesti koostöövõrgustiku arendamine metalli- ja masina-tööstuse sektoris.  Projekti raame toimus tippjuhtide koolitusvajaduste kaardistamine,  tippjuhtide koolitus, 18 erinevat firmakülastust Eesti ja Soome firmade esindajatele, 2 messikülastust: Soomes Tampere Tehnoloogiamess ning Tallinnas Instrutec.
Projekti kontakt: Ingrid Hindrikson, Tallinna Ettevõtlusamet

Projekti nimi: INNOMET I
Projekti eelarve:
4,18 milj EEK, Ettevõtlusameti kaasfinantseering 200 000 EEK.
Programm: Leonardo da Vinci programm
Projekti periood: 01/2003–11/2004
Partnerid: Tallinna Ettevõtlusamet (projekti juht), partnerid Eesti Masinatööstusliit, Tallinna Tehnikaülikool, Stockholmi Kuninglik Tehnikaülikool (Rootsi); Budapesti Majandus- ja Tehnikaülikool (Ungari); Turu Täiskasvanute Ametikoolituskeskus (Soome); IAL Piemonte (Itaalia)
Projekti eesmärk: Kvalifitseeritud tööjõu kaardistamine metalli-, masina-, elektroonika- ja aparaaditööstuse sektoris; kvalifitseeritud tööjõu puuduse vähendamine läbi virtuaalse tööbörsi loomise; koostöövõrgustiku arendamine ettevõtete, ülikoolide, kutseõppeasutuste ja oluliste tugiorganisatsioonide vahel Projekti tulemusena valmisvirtuaalse koostööandmebaasi demoversioon, mis võimaldab kaardistada ettevõtetes (peamiselt sektori tootmisfirmades) kvalifitseeritud tööjõupuudust ja arendusega seotud vajadusi. Andmebaasi saavad firmad kasutada ka enda personalijuhtimise vahendina (competence card’id vastavalt ISO nõetele - oskuste kirjeldused ja analüüs, koolitusvajadused jne). Samuti saab andmebaasi abil kaardistada kogu sektori vajadusi ja kvalifitseeritud tööjõu ja koolitusega seotud trende ja probleeme.
Projekti kodulehekülg: www.emliit.ee/innomet.
Projekti kontakt:  Kirke Kaleviste, Tallinna Ettevõtlusamet

Projekti nimi: INNOCLUS I
Projekti eelarve: 1,03 milj EEK, Ettevõtlusameti kaasfinantseering 150 000 krooni.
Programm: Phare CBC SPF
Projekti periood: 09/2003 – 09/2004
Partnerid: Tallinna Ettevõtlusamet (projekti juht); partnerid Eesti Masinatööstuse Liit (EML), Edela-Soome Regionaalnõukogu (Soome), Tartu Linnavalitsus, Turu Täiskasvanute Kutsehariduskeskus (Soome)
Projekti eesmärk: Innovaatiline klastriarendus masinaelektroonika-tööstuses. Globaalvõrgustike teke, tehnoloogiliste võimaluste uuringu laiendamine, klastri-arendustegevuse jätkamine, andmebaasi täiustamine, ettevõtete külastamine.
Projekti tegevusteks olid sektori uuring ning innovaatilise klastrimudeli väljatöötamine ning analüüs koos koostöö kitsaskohtade ning sektorisiseste sidemete väljatoomisega. Selleks kaardistati olemasolevad võrkkoostöö näited (30 ettevõtet), koostati klastrimudel, organiseeriti kaks foorumit (sh klastriseminar Tallinnas ja Tartus) ning õppereis Soome tööstusettevõtetesse (Nokia, Turu Laevatehas), kus klastrimudel ning võrkkoostöö edukalt toimivad. 
Projekti kodulehekülg: www.emliit.ee/innoclus
Projekti koordinaator: Ingrid Hindrikson, Tallinna Ettevõtlusamet

Projekti nimi: METROPOLIS/ INNOPOLITAN
Programm: EL 5. Raamkava
Projekti periood: 12/2001-11/2003
Projekti partnerid: 12 linna (Berliin, Helsingi, Lissabon, Madrid, Milano, Oslo, Praha, Rooma, Rotterdam, Stockholm, Viin ja Tallinn).
Eesmärk: koostada ja täiendada piirkondlikke ettevõtlusalase innovatsiooni arendamise visioone, strateegiaid ja toetuspoliitikat. Tallinn osales 4 teemagrupis:
- Innovatsioonistrateegiate ja -skeemide koordineerimine
- Inkubaatorite arendamine uurimisasutuste juures. Uute tehnoloogiapõhiste firmade toetamine
- Klastripoliitika - kuidas toetada erinevaid klastreid
- Innovatsiooni regionaalsed indikaatorid.
Tallinna linna esindasid Metropolis projektis Tallinna Ettevõtlusamet partnerina ja Tallinna Tehnikaülikooli Innovatsioonikeskus alltöövõtjana.
Projekti kodulehekülg: http://www.madrimasd.org/ingles/regionalpolicies/
Projekti kontakt: Mart Repnau, Tallinna Ettevõtlusamet


Projekti nimi: SUSME (Support for SME-s)
Projekti eelarve: 1,74 miljonit krooni, Ettevõtlusameti kaasfinantseering 0 krooni.
Programm: Eesti-Flandria koostööprogramm
Projekti periood: 10/2002 – 06/2004
Partnerid: Peakoordinaator Unizo Internationaal (Flandria), Tallinna Ettevõtlusamet ja Narva Ärinõuandla
Projekti eesmärk: Tallinna Ettevõtlusameti ja Narva Ärinõuandla ettevõtlus-konsultantide ja projektijuhtide koolitus Flandrias (Belgia); ettevõtluse tugisüsteemide strateegiline analüüs; kontaktide korraldamine 50 Flandria ettevõttele. Projekti tulemusena käivitati mentorklubi projekt Tallinnas.
Projekti kontakt: Kirke Kaleviste, Tallinna Ettevõtlusamet

Projekti nimi: TALLINNA KONVERENTSITURUNDUS
Programm: Phare ESC 2003, toetus turismi arendamiseks
Projekti eelarve: 1,095 milj EEK, sh. Ettevõtlusameti omafinantseering 172 000 EEK
Projekti periood: mai 2005- veebruar 2006 (10 kuud)
Projekti eesmärk: Tallinna kui Eesti turismivärava ja atraktiivse incentive- ja konverentsisihtkoha suurem tuntus valitud sihtturgudel.
Projekti üldeesmärgid: kasvanud on huvi Tallinna kui incentive- ja konverentsisihtkoha vastu valitud sihtturgudel, kasvanud on Tallinna külastavate incentive-turistide ja  konverentsidelegaatide arv, pikenenud on incentive-turistide ja konverentsidelegaatide Tallinnas viibimise aeg, Tallinna incentive- ja konverentsiteenuste pakkumisel on vähenenud sesoonsus, tõhustunud on avaliku ja erasektori turundusalane koostöö , kasvanud turismitulud (laekumised kohalikku eelarvesse, maksutulud, rohkem aastaringseid töökohti)
Projekti kontakt: Meeli Jaaksoo , Tallinna Ettevõtlusamet

Projekti nimi: TALLINNA TURUNDUSVIDEO
Programm: Phare ESC 2003, toetus turismi arendamiseks
Projekti eelarve: 1,095 milj EEK, sh. Ettevõtlusameti omafinantseering 172 000 EEK
Projekti periood: mai 2005- veebruar 2006 (10 kuud)
Projekti eesmärk: Tallinna kui Eesti turismivärava  efektiivseks puhke- ja konverentsiturismi sihtkoha turundustegevuseks vajaliku töövahendi – videofilmi – loomine ning seeläbi Tallinna ja Eesti tuntuse tõstmine välisturgudel atraktiivse turismi- ja konverentsiturismi sihtkohana.
Projekti kontakt: Evelin Tsirk , Tallinna Ettevõtlusamet

Projekti nimi: TALLINNA TALVINE TURUNDUSKAMPAANIA SOOMES
Programm: Phare ESC 2003, toetus turismi arendamiseks
Projekti eelarve: 1,095 milj EEK, sh. Ettevõtlusameti omafinantseering 172 000 EEK
Projekti periood: mai2005- veebruar 2006 (10 kuud)
Projekti eesmärk: Soome turul detsembrist 2005 - veebruarini 2006 turismisihtkohta tutvustav kampaania, et motiveerida soomlasi talvise Tallinna külastusele. Projekti üldeesmärkideks on Lõuna-Soome turul kasvanud huvi  Tallinna kui puhketurismisihtkoha vastu, madalhooajal Tallinnas majutatud soomlaste poolt veedetud ööde arvu kasv, soome turistide Tallinnas viibimise aja pikenemine madalhooajal, vähenenud sesoonsus Tallinna turismiteenuste pakkumisel , tõhusam turundusalane koostöö avaliku ja erasektori vahel, suurenenud turismitulud.
Projekti kontakt: Helena Tshistova-Pohlak, Tallinna Ettevõtlusamet

 

Last modified 03.11.2022