Skip to content
Accessibility
 °C
Search for information, services, etc.

Tallinna olulisemad pargid

Tallinna olulisemad pargid

Kadrioru Kunstimuuseumi lilleaed

Tallinnas on kümneid parke ja rohealasid - alates tillukesest Rohelisest turust Laial tänaval kuni 85 hektaril laiuva Kadrioru pargini. 


TALLINNA ESINDUSPARK 

TOOMPEA JA ALL-LINNA PARGID 

EESLINNADE PARGID 

KUNAGISED SUVEMÕISATE PARGID 

ILUAIAD 

PARKMETSAD 


Tallinna esinduspark

Toompea ja all-linna pargid

Eeslinnade pargid

Kunagised suvemõisate pargid

Iluaiad

 • Aleks Gustav von Knorringu aed Kadriorus on rajatud 19. saj II poolel.
 • Wilhelm Kühnerti aed Kesklinna linnaosas on rajatud 19. saj II poolel.
 • Henrich Tiidermanni aed Nõmmel on rajatud 20. saj algul.
 • Oskar Kersoni, August Küla ja Jaan Säinase aiad Nõmmel on rajatud kuni 1940. aastani.
 • Hans Lepa puukool‑aed, mis on pregu halvas seisus, on võetud looduskaitse alla.

Parkmetsad

Loodus­kaitse­aluseid park­metsi on üld­pindalaga 65,2 ha ja paiknevad Nõmme linna­osas. Need on pohla kasvu­koha­tüübi palu­männikud, mis inim­mõju tõttu on muutunud liigi­rikkamaks.

Parkmetsade hulka kuuluvad:

 • Vabaduse par­kmets (19,1 ha)
 • Sanatooriumi park­mets (18,3 ha)
 • Valdeku park­mets (12,4 ha)
 • Võidu park­mets (9,6 ha)
 • Jannseni park­mets (3,7 ha)
 • Orava­mäe park­mets (2,1 ha)

  

Vaata ka:

Last modified 31.05.2024