Skip to content
Accessibility
 °C
Search for information, services, etc.

Tarbija ABC

Tarbija ABC

Trükises peatutakse teemadel:
kes on tarbija ja millised on tema õigused? Olulisemad nõuded pakutavatele kaupadele ja teenustele; kasutusjuhend; kauba ja teenuse hind; lepingu sõlmimine kauba ostmisel või teenuse tellimisel; väljaspool kaupleja äriruume või sidevahendi abil sõlmitud leping; kaupleja vastutus ja tarbija kaebuse lahendamine; müügi- ja töövõtugarantii; ebaausad kauplemisvõtted.


Trükis on eesti ja vene keeles.

Trükise koostas Tallinna Strateegiakeskuse ettevõtlusteenistuse tarbijakaitse osakond.


Tarbija ABC

Азбука потребителя

Lisainfo:
640 4232; [email protected];  /tarbija 

Last modified 05.10.2022