Skip to content
Accessibility
 °C
Search for information, services, etc.

Tallinna Ettevõtlusameti osalemine Euroopa Liidu projektides

Tallinna Ettevõtlusameti osalemine Euroopa Liidu projektides

Käimasolevad projektidibsr_p1_Smart-up BSR_project-logo_full-coloured.jpg

Projekti nimi: Smart-up BSR - Improving smart specialisation implementation of the Baltic Sea Region through orchestrating innovation hubs 

Programm: Läänemere piirkonna programm
Partnerid: Projektis osaleb 13 partnerorganisatsiooni ning 23 vaatlejaliiget, sh Aalto Ülikool (juhtpartner), Tallinna Ettevõtlusamet, Aarhusi linn Taanist, Helsingi-Uusimaa regioon Soomest, Gdansk‑Gdynia-Sopoti regioon Poolast, Brandenburgi liidumaa Saksamaalt, Läti Ülikool, Liepaja Ülikool Leedust, Klaipeda Teadus- ja Tehnoloogipark Lätist, ITMO Ülikool Venemaalt jt.

Projekti periood: 01.10.2017–30.09.2020

Projekti eelarve: 2,40 miljonit eurot ning Tallinna projekti eelarve on 179 770 eurot (ettevõtlusameti omafinantseering 26 966 eurot)

Projekti kirjeldus:  Projekt on suunatud piirkondliku võimekuse tõstmisele teadus- ja innovatsioonipoliitikate rakendamisel. Projekti juhtpartneri Aalto Ülikooli poolt on väljatöötatud Aalto Camp for Social Innovation (ACSI) meetod (põhineb avatud ja sotsiaalse innovatsiooni mudelil), mille abil teostatakse projekti raames Läänemere regiooni konkurentsivõimet tõstvaid tegevusi neljas sisuvaldkonnas: 1) tark linn; 2) terve elustiil; 3) kliimamuutused ja 4) ring- ja jagamismajandus.

Regionaalsete innovatsioonistrateegiate analüüsi järgselt toimuvad kuues riigis/linnas ACSI meetodil põhinevad innovatsioonilaborid, mille käigus genereeritakse, analüüsitakse ja testitakse uusi ideid ning lahendusi piirkondade konkurentsivõime kasvuks. Tallinna linn vastutab projekti raames targa linna (Smart City) innovatsioonilabori läbiviimise ning regiooni linnadele suunatud targa linna arendamise tegevuskava koostamise eest.

Projekti peamiste tulemustena luuakse uuendatud regionaalne innovatsioonistrateegia ning selle rakendamise teekaart igale projekti partnerile ning koostatakse võtmetegurite analüüs ja efektiivne metodoloogia koos juhendmaterjaliga regionaalse innovatsiooni ökosüsteemi arenguks.

Projekti kodulehekülg: https://smartup-bsr.eu/

Projekti kontakt Tallinna Ettevõtlusametis: Jaanus Vahesalu, Tallinna Ettevõtlusamet 

Baltic Sea Region Smart-Up Final Conference "Baltic Sea Region – Smart Specialisation with Science, Technology and Innovation for the Economic transformation and SDGs implementation", 28 September 2020 (online)

Uuring: "Sustainable Baltic Sea Region: Towards Economic Transformation by Smart Specialisation Strategies" (Taina Tukiainen & Patrizia Hongisto, Aalto University 2020)

Smart-Up Innovation Camp St. Petersburg, 9-11 September 2020 (online)

Smart-Up Innovation Camp Latvia, 24-26 February 2020

GDANSK-GDYNIA-SOPOT InnoCamp 09.09.2019 - 11.09.2019

Uuring: "Tallinna targa linna valdkonna kirjeldus, rahvusvaheline võrdlus ja tulevaste innovatsiooniprojektide eelhindamise mudel" (teostaja: Baltic Innovation Agency, juuni 2019)

Sustainable Baltic Sea Region 2030 Helsinki-Espoo-Kotka Innovation Camp 02.05.2019 – 04.05.2019

Berlin-Brandenburg Capital Region Innovation Camp Potsdam 28.11.2018 – 30.11.2018

Läänemere riigid otsisid Tallinnas nutikaid võimalusi linnaruumi parendamiseks

Tallinn Innovation Camp 17.09.2018 - 19.09.2018

Baltic Sea Region Smart-Up Innovation Camp Palanga-Klaipeda 13.06.2018 - 15.06.2018

Innovation Camp Aarhus 2018 18.03.2018 - 21.03.2018

Läbiviidud projektid

Last modified 24.09.2023