Skip to content
Accessibility
 °C
Search for information, services, etc.

Kriisiabi info ettevõtjale

Kriisiabi info ettevõtjale

Linnavara üüritasu soodustused ja mittetulundustegevuse toetuse kasutamine COVID-
19 puhangu mõju leevendamiseks

Abimeetmed detailsemalt: Tallinna Linnavalitsuse 20.04.2022 määrus nr 21

Linnarajatise üürimäärasid alandada järgmiselt:
1) 100% ajavahemikus 1. maist kuni 31. maini 2022 ja 1. septembrist kuni 31. detsembrini 2022;
2) 50% ajavahemikus 1. juunist kuni 31. augustini 2022.

Lisainfo: lepingu sõlminud vastav linna ametiasutus


Abimeetmed detailsemalt:
Tallinna Linnavalitsuse 05.01.2022 määrus nr 3 
Soodustusi kohaldatakse 1. jaanuarist kuni 30. aprillini 2022

Lisainfo: lepingu sõlminud vastav linna ametiasutus

Tallinna Linnavalitsuse 22. oktoobri 2020 määruse nr 31 „Linnavara üüritasu soodustused ja mittetulundustegevuse toetuse kasutamine COVID-19 puhangu mõju leevendamiseks“ muutmine

Tallinna linna kriisimeetmed ettevõtjale (täiendatud 31.08.2021)

Linnavalitsuse heakskiidetud määruse kohaselt jätkatakse 1. septembrist kuni aasta lõpuni  üürisoodustuse andmist Kesklinna linnaosas 80 protsenti äriruumi üürnikule, kes kasutab linnavara toitlustuse, kaubanduse, teeninduse ja meelelahutuse tegevusalal. Määruse kohaselt jätkatakse üürisoodustuse andmist aasta lõpuni kogu linnas 100 protsendi ulatuses väliterrassi aladele.    Lisa

Abimeetmed detailsemalt     lisa

Üürisoodustused linna pindadel jätkuvad augusti lõpuni

Tallinna linna kriisimeetmed ettevõtjale (täiendatud 21.04.2021)

Abimeetmed detailsemalt    lisa

Sajaprotsendiline üürivabastus linna pindadel pikeneb maikuu lõpuni

Tallinna linna kriisimeetmed ettevõtjale (täiendatud 18.03.2021)

Abimeetmed detailsemalt    lisa

Tallinna linna kriisimeetmed ettevõtjale (täiendatud 13.01.2021)

  • Maksetingimuste leevendamine – linn tasub saadud teenuste ja kaupade eest 10 kalendripäeva jooksul (senise 21 või 30 kalendripäeva asemel)
  • Lepingutingimuste leevendamine – linn loobub eriolukorrast tingitud tellimuse täitmise raskuste või tarneraskuste korral lühiajaliselt lepingujärgsetest sanktsioonidest (leppetrahv, viivis) ja pikendab kohustuste täitmise tähtaegasid mõistliku aja võrra
  • Linnavara kasutajatele soodustuste andmine – linn vähendab lepingupartnerite üüri- ja kasutustasusid
    NB! Täiendatud 10.03.2021 - Sajaprotsendiline üürivabastus linna pindadel laieneb üle linna.
  • Riigi või linna kehtestatud piirangute tõttu 2020. a viimases kvartalis ja 2021. a toimumata jäänud projektide või toetatud tegevuste, milleks on antud toetust mittetulundustegevuse raames, tehtud abikõlblike kulude hüvitamine (toetuse määramisel ei olnud projekti või toetatud tegevuse toimumise planeeritud ajaks piiranguid kehtestatud ja hiljem määratud piirangute tõttu tuleb projekt või tegevus ära jätta)
  • Linna sporditegevuse toetuse maksmise jätkamine õigusaktides sätestatud korras ning linna spordihoonete ja -rajatiste kasutustasude maksmisest vabastamine 100% ulatuses
  • Väikeettevõtja digilahenduste toetus – toetatakse tarkvaralitsentside ja/või tarkvara soetamise või arendamisega seotud programmeerimise, juurutamise või testimise kulusid maksimaalselt 6000 eurot ettevõtte kohta aastas

Abimeetmed detailsemalt

Tallinna Linnavalitsuse 22. oktoobri 2020 määruse nr 31 „Linnavara üüritasu soodustused COVID-19 puhangu mõju leevendamiseks“ muutmine 

Täiendatud 4. abipakett

Lisainfo: lepingu sõlminud vastav linna ametiasutus

Tallinna ettevõtluskeskus pakub endiselt tasuta ettevõtlus- ja tööõigusalast nõustamist. Võta julgelt ühendust!

 

Tallinna Linnavalitsus kiitis 22. oktoobril 2020 heaks Tallinna linna ettevõtluskeskkonna abimeetmed eriolukorraga kaasneva negatiivse mõju leevendamiseks. Abimeetmed on suunatud esmajärgus ettevõtjatele, kes on linnaga lepingulistes suhetes või avaldavad mõju kohaliku omavalitsuse tegevusele.

Tallinna Linnavalitsus pikendas 21. detsembril 2020 linnavara üüritasu soodustuste rakendamise aega Kesklinnas kuni järgmise aasta 30. aprillini, ühtlasi võimaldatakse kuni 80% ulatuses soodustust ka väljaspool Kesklinna asuva äriruumide üürnikele. 

Tallinna linna kriisimeetmed ettevõtjale (21.12.2020 Abipakett 3)

Täiendavad linnavara üüri soodustused Kesklinna linnaosas ja väljaspool Kesklinna linnaosa

Muudatuste võrdlustabel

Lisainfo: lepingu sõlminud vastav linna ametiasutus

 


Riiklikud kriisimeetmed ettevõtjale 

UUS! Toetus kriisi mõjude leevendamiseks uutele turismi- ja jaekaubandusettevõtetele 

Toetused koroonakriisi põhjustatud majanduskahjude leevendamiseks (koondinfo koroonakriisi toetusmeetmete kohta)

KredExi pakutavad COVID-19 abimeetmed ettevõtjatele 

Abi on suunatud ettevõtjatele, kelle raskused tulenevad koroonakriisist.
Lisainfo saamiseks palub KredEx esmalt pöörduda oma ettevõtte kodupanka. 

 


Kasulikud lingid

Vabariigi Valitsus

www.kriis.ee  

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium - korduma kippuvad küsimused koroonaviirusega seoses. Sellel veebilehel on toodud regulaarselt täienev loetelu korduma kippuvatest küsimustest koos vastustega. Kui sealtkaudu enda küsimusele vastust ei leia, on soovitav pöörduda e-kirja teel [email protected]

Terviseamet - terviseteemalised juhised kõigile elanikele

Politsei- ja Piirivalveamet - tööjõu liikumise info 

Tööinspektsioon - soovitused tööandjale ja töötajale 

Tööelu portaal - konkreetsed juhised tööõiguse teemal

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet  eriolukorra korduma kippuvad küsimused  

EASi turismiarenduskeskuse hallatava turismiinfo portaal Puhka Eestis - jagab turismiettevõtjatele kriisinõu

Tööjõu jagamine
Töötukassa on loonud võimaluse ajutiste töökohtade vahendamiseks, et viia kokku tööandjad, kes hetkel vajavad abikäsi ja tööotsijad, kelle võimalused põhitöökohal tööd teha on hetkel piiratud

Kogukonna- ja vabatahtlike toetus
www.vabatahtlikud.ee viib kokku abi vajajad ja vabatahtlikud
https://kogukondaitab.ee (eesti, vene ja inglise keeles) viib kokku abi vajajad ja vabatahtlikud
#seljadkokku on Delfi ja Tallinna linna ühine platvorm abivajajatele, tööotsijatele ja tööpakkujatele

Last modified 27.04.2022