Skip to content
Accessibility
 °C
Search for information, services, etc.

SA Archimedes Erasmus+ programmi rahvusvaheline koostööprojekt KA229 „I am a brave and helpful person“ / „Ma olen julge ja abivalmis inimene“

SA Archimedes Erasmus+ programmi rahvusvaheline koostööprojekt KA229 „I am a brave and helpful person“ / „Ma olen julge ja abivalmis inimene“

 

Tallinna Meelespea Lasteaed osaleb koordineeriva haridusasutusena Sihtasutus Archimedes Erasmus+ programmi KA229 strateegilise koostöö projektis:
„I am a brave and helpful person - how to teach first aid to preschool children through value- based education and practical activities“. Eesti keelne projekti pealkiri: „Ma olen julge ja abivalmis inimene – kuidas õpetada, läbi väärtuskasvatuse ja praktiliste tegevuste, koolieelses eas olevatele lastele esmaabi“.

 

logosbeneficaireserasmusright_en.jpg

väike logo.png

Sihtasutus.png


Rahvusvahelise projekti kestuseks on kokku 33 kuud (01.09.2020-31.05.2023). Kogu projekti elluviimiseks saime toetust summas 100 895 EUR sh Tallinna Meelespea Lasteaiale on eraldatud toetus summas 27 175 EUR.

Projektis osalevad:

1. EESTI (koordinaator) - Tallinna Meelespea Lasteaed

2. NORRA (partner) - Gråtass Barnehage As

3. BULGAARIA (partner)  - ODZ 12 "Radost"

4. MAKEDOONIA (partner) - Joudg "Breshia"

5. RUMEENIA (partner) - Gradinita cu program prelungit nr.34 

Projekti sisu:

 Käesolev projekt õpetab lastele, kuidas olla julge ja hooliv inimene. Meie soov on õpetada ja julgustada koolieelses eas lapsi ohuolukordi märkama ning üksteisest hoolima, tehes seda läbi väärtuspõhise õpetuse ja mängu.  Anda lastele läbi praktiliste tegevuste teadmisi ja oskusi abistamaks õnnetuses viga saanud inimest. Lisaks soovime lasteni viia teadmise, et meil kõigil on üks väärtuslik aare - ELU ning me kõik sõltume üksteisest.

Projekti käigus omandab õpetaja uusi teadmisi ning oskusi esmaabi teemade käsitlemisel koolieelses eas olevate lastega ning saab läbi viia erinevaid praktilisi tegevusi enda rühmas. Arutledes ühiselt koos lastega erinevatest igapäevastest situatsioonidest ning nendega kaasnevatest ohtudest tõuseb nii lapse kui täiskasvanu teadlikkus ning valmisolek nendes olukordades õigesti toimida. Õnnetus võib juhtuda igal pool- lasteaias, kodus, kooliteel ning julgus ja teadmised vajadusel abivajajat õigesti abistada on väärtus. Abivajajat me üksi ei jäta. 

 Projekti tulemusena loome koostöös partnerriikidega rahvusvahelise ja kuues eri keeles (partnerriikide emakeel + inglise keel) kätte saadava veebipõhise esmaabi õpetamise metoodilise materjalide kogumiku (First Aid Kit). Metoodilise materjali kogumik sisaldab erinevaid situatsioonikaarte, videoid, töölehti ja vahendeid praktiliste tegevuste läbiviimiseks.

Projekti koordinaator on Terje Vandmann. 

Projekti kajastava rahvusvahelise blogi leiab SIIT. 

UUDISED:
Erasmus+ „Ma olen julge ja abivalmis inimene“ viimane projektikohtumine Rumeenias
Toimus esimene Tallinna Meelespea Lasteaia poolt koordineeritava rahvusvahelise projekti õppimise ja õpetamise (LTTA) veebi-kohtumine!
Tallinna Meelespea Lasteaed korraldas rahvusvahelise veebipõhise projektikohtumise
Rahvusvaheline projektikohtumine Tallinna Meelespea Lasteaias 2022
Erasmus+ “Ma olen julge ja abivalmis inimene” rahvusvaheline LTTA projektikohtumine Bulgaarias
Erasmus+ rahvusvaheline projektikohtumine Põhja-Makedoonias 26.-28.10.2022

Last modified 22.06.2023