Skip to content
Accessibility
 °C
Search for information, services, etc.

Eripedagoog

Eripedagoog

Meie meeskonnas töötab eripedagoog Evely Aavik.

Eripedagoogi põhitegevus on koostöös rühma meeskonna ning muusika- ja liikumisõpetajaga lapse arengu- ja õpioskuste ning tema arengut mõjutavate tegurite ja õpivajaduste välja selgitamine. Lapse turvalise, tervisliku, hooliva, loova ja arengut toetava vaimse ning füüsilise õpikeskkonna kujundamise toetamine.

Eripedagoog:

  • Vaatleb lapsi rühmade õppe-ja kasvatustegevuste käigus, toetab õpetajaid eripedagoogilisi oskusi nõudvate situatsioonide lahendamisel ja nende kordumiste vältimisel.
  • Vajadusel juhendab ja nõustab õpetajaid.
  • Valmistab ette ja viib tuge vajavate lastega läbi individuaalseid tegevusi.
  • Hindab laste kooliküpsust ning vajadusel toetab nende arengut koostöös rühma meeskonnaga.
  • Osaleb koos rühmaõpetajatega lapse arenguvestluse ettevalmistustöös vajadusel ka arenguvestlusel.
  • Nõustab lapsevanemaid.

Eripedagoog Evely Aavik töötab esmaspäevast neljapäevani. Nõustamiseks palume aeg eelnevalt kokku leppida
telefonil 51 192 68, kirjutada aadressil [email protected] või võtta ühendust Eliisi kaudu.

Soovitused lapse kõne arengu toetamiseks 

Last modified 04.06.2024