Skip to content
Accessibility
 °C
Search for information, services, etc.

Korruptsiooni ennetamine

Korruptsiooni ennetamine

Korruptsiooni ennetamise õiguslikke aluseid ja vastutust reguleerib korruptsioonivastane seadus.  

Haridusteenuse osutamine on avaliku ülesande täitmine. Korruptsioonivastase seaduse kohaselt on ametiisik füüsiline isik, kellel on avaliku ülesande täitmiseks ametiseisund. Seega on lasteaia direktor ametiisik, kellel on ametiseisund. Korruptsiooni eest vastutav isik on direktori kt Marge Kiel, [email protected], telefon 657 3937.

Töökohad, millega kaasneb ametiseisund, on kinnitatud käskkirjaga 10.01.2022 nr 1-2/1.

Vastutavad isikud ostumenetluse korraldamisel on määratud direktori 20.09.2023 käskkirjaga nr 1-2/18

Korruptsioonivastase seaduse ja Tallinna Linnavolikogu 21.03.2013 määruse nr 18 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“ kohaselt on  lasteaiadirektor kohustatud järgima tegevus- ja toimingupiiranguid ning esitama majanduslike huvide deklaratsiooni.

Vastavalt korruptsioonivastasele seadusele tuleb majanduslike huvide deklaratsioon esitada nelja kuu jooksul ametisse asumisest ning edaspidi  iga aasta 31. maiks. Majanduslike huvide deklaratsioon tuleb täita vastavalt https://www.korruptsioon.ee/et/juhendid-kkk/huvide-deklareerimine/juhised-deklareerimiseks

Ametiisik kohustub järgima korruptsiooni ennetamise juhendit, mis on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 15.08.2023 käskkirjaga nr T-7-1/23/278

Veebikoolitused www.korruptsioon.ee

Last modified 21.02.2024