Skip to content
Accessibility
 °C
Search for information, services, etc.

Korruptsiooni ennetamine

Korruptsiooni ennetamine

Korruptsiooni ennetamise meetmete rakendamise eest vastutab direktor Carmen Soo. 
Kontaktandmed: [email protected]; +372 52 26820

Korruptsiooni ennetamise õiguslikke aluseid ja vastutust reguleerib korruptsioonivastane seadus.

Töökohad, millega kaasneb ametiseisund on kinnitatud Tallinna Lasteaed Sipsik direktori 26.10.2022 käskkirjaga nr 1-2/12 ja 31.08.2023 käskkirjaga nr 1-2/8.

Korruptsiooni ennetamise lähtutakse Tallinna Haridusameti juhataja 03.03.2023 käskkirjaga nr T-7-1/23/105 kinnitatud juhendist

Vastutavad isikud ostumenetluse korraldamiseks on määratud Tallinna Lasteaed Sipsik direktori 18.09.2023 käskkirjaga nr 1-2/10.

Kõikidel ametiisikutel, kes tööle asuvad, on kohustus läbida korruptsioonivastase seaduse veebikoolitus (T. Kalmet, 16. märts 2021, on võimalik järgi vaadata SIIN ) ning korruptsiooni ennetamise e-õppe kursus „Korruptsiooni ja huvide konflikti vältimine avalikus sektoris (https://www.korruptsioon.ee/et/koolitusmaterjalid

Rohkem infot leiate korruptsioon.ee

Last modified 18.09.2023