Skip to content
Accessibility
 °C
Search for information, services, etc.

Kasutusluba ja kasutusteatis

Kasutusluba ja kasutusteatis

Olenevalt ehitusprojektist on ehitise kasutamiseks vaja taotleda kasutusluba või esitada kasutusteatis. Kasutusluba on kinnitus selle kohta, et ehitis (hoone või rajatis) on ehitatud ehitusloa alusel ning seda võib kasutada ettenähtud otstarbel. Teatud juhtudel piisab ehitise kasutamise alustamiseks või kasutamise otstarbe muutmiseks kohaliku omavalitsuse teavitamisest kasutusteatisega

Kas ja millist luba vaja läheb, on määratud  tabelis

Täiendav teave kasutusteatise puhul: tasub teada, kui ehitis asub näiteks muinsus- või looduskaitsealal, samuti kui on tegemist miljööväärtuslikul alal asuva hoone või väärtusliku üksikobjektiga. Loe, millistel juhtudel tehakse kasutusteatise taotlemisel täiendav kontroll. 

Vaata loetelu vajalikest lisadokumentidest, lähtudes oma ehitusprojekti eesmärgist: 

elumaja.

Püstitamine

Loe edasi
ymberehitamine

Ümberehitamine

Loe edasi
laiendamine

Laiendamine 

Loe edasi
äriruumid

Kasutusotstarbe muutmine

Loe edasi

Kasutusõiguse saamise võimalik tegevuskäik: 

  • sh teiste osapoolte arvamuste koondamine;

  • kontrollitakse ehitise vastavust nõuetele;

  • kasutusloa väljastamine või kasutusteatise kinnitamine;

  • nõustamine protsessi käigus

Kasutusloa taotlemine ja kasutusteatise koostamine ehitisregistris

 

Juhend ehitisregistri veebilehel.

Küsi julgelt nõu!

Teenuste kohta informatsiooni saamiseks pöördu enda piirkonna kasutuslubade spetsialisti poole. 

Kasutuslubade spetsialistid leiad kaardilt

Vaata ka: Kõik ehitusosakonna kontaktid

Last modified 17.07.2024