Skip to content
Accessibility
 °C
Search for information, services, etc.

Kasutamine ehitise püstitamisel

Kasutamine ehitise püstitamisel

Kasutusloa taotlemine või teatise esitamine peale ehitise püstitamist. 

  • Kasutusloa taotlemine käib ehitisregistri kaudu.
  • Olenevalt projektist tuleb koos kasutusloa taotlusega esitada erinevaid lisadokumente. 

Vaata oma projekti jaoks vajalikke lisadokumente ja juhiseid:

Üksikelamu ja selle teenindamiseks vajalik hoone

Üksikelamu püstitamisel on vaja kasutusluba. Loe rohkem. 

Korterelamu ja mitteelamu

Korterelamu ja mitteelamu, näiteks büroo- või laohoone püstitamisel on vaja kasutusluba. Loe rohkem. 

Tehnovõrgud

Tehnovõrkude rajamisel on vaja kasutusluba- või teatist olenevalt võrgu tüübist. Loe rohkem. 

Last modified 01.08.2023