Skip to content
Accessibility
 °C
Search for information, services, etc.

Kasutamine ümberehitamisel

Kasutamine ümberehitamisel

Kasutusloa taotlemine või kasutusteatise esitamine ümberehitamisel

  • Kasutusloa taotlemine käib ehitisregistri kaudu, kus taotlus esitatakse Tallinna Linnaplaneerimise Ametile.
  • Kasutusõiguse saamiseks on vaja lisaks kasutusloa taotlusele või kasutusteatisele esitada erinevaid ehitusdokumente ja projekte.
Mis on ümberehitamine? 

Ehitise ümberehitamine ehk rekonstrueerimine on ehitamine, mille käigus olemasoleva ehitise omadused muutuvad oluliselt. Ümberehitamisena ei käsitleta olemasoleva ehitise üksikute osade vahetamist samaväärsete vastu.

Ehitise ümberehitamine on eelkõige ehitamine, mille käigus: 

  • muudetakse hoone piirdekonstruktsioone; 
  • muudetakse ja asendatakse hoone kande- ja jäigastavaid konstruktsioone; 
  • paigaldatakse, muudetakse või lammutatakse tehnosüsteemi, mis muudab ehitise omadusi, sealhulgas välisilmet; 
  • muudetakse oluliselt ehitise tööparameetreid või kasutatavat tehnoloogiat; 
  • viiakse ehitis kooskõlla kasutusotstarbele vastavate nõuetega; 
  • taastatakse osaliselt või täielikult hävinud ehitis. 

Vaata oma projekti jaoks vajalikke lisadokumente ja juhiseid:

Elamu ja selle teenindamiseks vajalik hoone

Elamu ja selle teenindamiseks vajaliku hoone ümberehitamiseks, mis on suurema kui 20 m2 ehitusealuse pinnaga, tuleb esitada kasutusteatis. Kasutusteatise puhul riigilõivu tasuda ei ole vaja. Loe täpsemalt.

Korterelamu ja mitteelamu (büroohoone) 

Korterelamu ja mitteelamu ümberehitamiseks, mis on suurema kui 20 m2 ehitusealuse pinnaga, tuleb esitada kasutusteatis või kasutusloa taotlus. Loe täpsemalt. 

Tehnovõrgud

Tehnovõrgu ümberehitamiseks on vaja taotleda kasutusteatist. Loe täpsemalt.

Last modified 21.06.2023