Skip to content
Accessibility
 °C
Search for information, services, etc.

Kasutamine ehitise laiendamisel

Kasutamine ehitise laiendamisel

Kasutusloa taotlemine või kasutusteatise esitamine ehitise laiendamisel. Ehitise laiendamine on ehitamine, mille käigus muudetakse olemasolevat ehitist sellele juurde- ehk külge-, peale- või allaehitamisega.

Millist luba laienduse kasutusele võtmiseks vaja, on määratud tabelis  (ehitusseadustiku lisa 2). 
 

Vaata oma projekti jaoks täpseid juhiseid:

Üksikelamu ja selle teenindamiseks vajalik hoone 

Kui hoonet (suurem kui 20 m2 ehitusealuse pinnaga) on laiendatud kuni 33% olemasolevast mahust, tuleb esitada kasutusteatis. Kui hoonet on laiendatud üle 33% olemasolevast mahust, tuleb esitada kas kasutusteatis või kasutusloa taotlus sõltuvalt hoone ehitisealusest pinnast. Loe täpsemalt. 

Korterelamu ja mitteelamu

Sõltuvalt hoone ehitisealusest pinnast ja sellest kas hoonet on laiendatud kuni 33% olemasolevast mahust või laiendatud üle 33% olemasolevast mahust, tuleb esitada kas kasutusteatis või kasutusloa taotlus. Loe rohkem

Tehnovõrgud

Vajalik kasutusteatis või kasutusluba. Loe rohkem. 

Last modified 21.06.2023